+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  102.ANUNȚ PUBLICITAR PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE
 
   

 
 

ANUNȚ PUBLICITAR

PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare și consultanță)

Achizitia se va desfășura pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est, orașul Piatra Neamț și Iași; Lotul 2-Regiunea Sud-Est, orașul Constanța și Tulcea; Lotul 3-Regiunea Sud-Muntenia, orașul Pitești și Ploiești; Lotul 4-Regiunea Sud-Vest, orașul Craiova și Târgu Jiu; Lotul 5-Regiunea Vest, orașul Timișoara și Deva; Lotul 6-Regiunea Nord-Vest, orașul Bistrița și Cluj-Napoca;  Lotul 7- Regiunea Centru, orașul Sibiu și Tîrgu Mureș; Lotul 8- Regiunea Bucuresti-Ilfov, oraș București.

Denumirea contractului: Servicii de organizare evenimente pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332-Lotul...”

Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară - FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzător”.

Tipul contractului: de prestări servicii

Durata contractului:  de la data semnării până la data de 30.11.2013

Valoarea estimată a contractelor: Lot 1-71.970,87 lei; Lot 2-71.970,87 lei; Lot 3-71.970,87 lei; Lot 4-71.970,87 lei; Lot 5-71.970,87 lei; Lot 6-71.970,87 lei; Lot 7-71.970,87 lei; Lot 8-47.980,58 lei.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro, persoana de contact Agachi Dumitra, email: mona.agachi@irecson.ro,

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau  apasati aici.

 Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.12.2012, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data și ora ședinței de deschidere: 18.12.2012, ora.11.00, la sediul achizitorului.

ERATA nr.1

In atentia potentialilor ofertanti !
Datorita unie erori de redactare a fost scris gresit numarului contractului de finantare in cadrul documentatiei de atribuire.
Numarul contractului, eronat : POSDRU/92/3.1/S/61323
Numarul contractului, corect: POSDRU/92/3.1/S/61332
Documentatia a fost corectata si repostata pe site la ora 11.10 in data de 11.12.2012.

Erata nr. 2

La documentatia pentru ofertanti in caietul de sarcini, regiunea Sud-Muntenia s-a strecurat o erorare la punctul 2 si 3.
Punctul 2
Expresia gresita: 2. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de examinare: Ploiesti, Targoviste, Pitesti
Expresia corecta: 2. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de examinare: Pitesti, Ploiesti, Ploiesti
Punctul 3
Expresia gresita: 3. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de consultanta: Ploiesti, Targoviste, Pitesti
Expresia corectă: 3. Orasele in care se vor desfasura sesiunile de consultanta: Pitesti, Ploiesti, Ploiesti


Erorile au fost corectate in documentatie si documentatia a fost repostata la ora. 16.00, in data de 11.12.2012.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table