+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  107. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE CONSUMABILE ECHIPAMENTE BIROTICA SI PERIFERICE IT
 
   

 
CPV 30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri
CPV 30192113-6-Cartuºe de cernealã
CPV 30125120-8-Toner pentru fotocopiatoare

Obiectul contractului de achizitie: Consumabile echipamente birotica si periferice IT, necesare pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332

In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania – STEPS”, proiect finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, ”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
Pentru implementarea proiectului, in anul III, sunt necesare Consumabile echipamente birotica si periferice IT din categoria: Cartuse de toner/cartuse de cerneala  pentru Imprimante laser/faxuri, toner pentru fotocopiatoare.
Daca sunteti interesati, va rugam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra pentru produsele de tipul celor solicitate, conform documentatiei pentru ofertanti atasata, specificatiile tehnice  fiind prezentate in tabelul urmator:
Specificatii/Cerinte tehnice:
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
(buc)
Cod CPV
1. Cartus tip CLI-8C 4 30192113-6

2.     

Cartus tip CLI-8M
6
30192113-6

3.     

Cartus tip CLI-8Y
4
30192113-6

4.     

Cartus tip CLI-8BK
4
30192113-6

5.     

Cartus tip PGI-5BK
4
30192113-6

6.     

Cartus tip Q7582A
1
30125110-5

7.     

Cartus tip Q6470A
2
30125110-5

8.     

Cartus tip Q7581A
1
30125110-5

9.     

Cartus tip Q7583A
1
30125110-5
10. 

Cartus tip Q5942X DUAL PACK

1
30125110-5
11. 
Cartus tip C8543x
2
30125110-5
12. 
Cartus tip CC364X
2
30125110-5
13. 
Cartus tip Q5945A
2
30125110-5
14. 
Cartus tip Q5949X
1
30125110-5
15. 

Cartus tip CEXV14

3
30125120-8
16. 
Cartus  tip 006R01449 (set 2 buc)
3
30125120-8
17. 
Cartus  tip 006R01450 (set 2 buc)
3
30125120-8
18. 
Cartus  tip 006R01451 (set 2 buc)
3
30125120-8
19. 
Cartus  tip 006R01452 (set 2 buc)
3
30125120-8

Nota: Toate consumabilele vor fi originale, in ambalajul original, sigilate si vor purta emblema producatorului. Nu se accepta produse compatibile, reincarcate sau remanufacturate.

Nu sunt acceptate ofertele partiale achizitia realizandu-se pentru intreaga cantitate si pentru toate tipurile solicitate.


Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 28.02.2013

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 29.01.2013 ora 13.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table