+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  109.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii integrate de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
   

 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Servicii integrate de cazare si  masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,                    str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti
 
2. Surse de finanþare: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”..
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: Procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, conform ordinul 1050/29.10.2012,  emis de Ministerul Afacerilor Europene si publicat in Monitorul Oficial nr-776/16.11.2012
 
4. Data semnarii contractului: 10.01.2013
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite :
Lotul 1  -4
Lotul 2  -5
Lotul 3  -5        
Lotul 4  -6
 
7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 - SC PROMO SERVICE SRL cu sediul in ªos. Gheorghe Ionescu Siseºti nr.225-245, sector 1 Bucuresti
Lotul 2 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL cu sediul in  Str. Baiculesti nr.25, Bl. E13, sc.A, et.7, ap.29, sector 1 Bucuresti,
Lotul 3            - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL, cu sediul in Str. Baiculesti nr.25, Bl. E13, sc.A, et.7, ap.29, sector 1 Bucuresti,
Lotul 4 - SC PROMO SERVICE SRL cu sediul ªos. Gheorghe Ionescu Siseºti nr.225-245, sector 1 Bucuresti,
 
8. Obiectul contractului: Servicii de cazare si masa CPV: 55110000-4, 55300000-3
 
9. Pretul contractului : 
 
Lotul 1  - maxim   94.980,00 lei exclusiv TVA
Lotul 2  - maxim   47.550,00 lei exclusiv TVA
Lotul 3  - maxim   28.560,00 lei exclusiv TVA
Lotul 4  - maxim 118.725,00 lei exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table