+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  112. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic
 
   

 

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
“Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic”
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : atribuire directa

4. Data semnarii contractului: 01.02.2013

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 5

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC UNION CO SRL sediul în Cluj-Napoca, Str. Miron Costin Nr. 12 A, Jud. Cluj

8. Obiectul contractului: Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic, CPV:22816300-6; 22852000-7; 30192000-1; 30192110-5; 30192121-5; 30192125-3; 30192800-9; 30192920-6; 30197110-0; 30197210-1; 30197220-4; 30197600-2; 30197630-1; 30197643-5; 30199000-0; 30199230-1; 30199600-6; 30234300-1; 30234400-2; 30234600-4; 30237320-8; 44424200-0

9. Pretul contractului: 5749,07 lei, exclusiv TVA

 

  
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table