+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  115 ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de organizare seminarii in cadrul proiectului finantat POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
 
 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Servicii de organizare seminarii  in cadrul proiectului finantat POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
 
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 
 
2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : CERCETARE A PIETEI STUDIU AL PIETEI
 
4. Data semnarii contractului: 08.01.2013
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite :
Lotul 1 -2
Lotul 2 -2
Lotul 3 -2
Lotul 4 -2
Lotul 5 -2
Lotul 6 -2
Lotul 7 -3

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 – SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 2 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 3 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 4 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 5 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 6 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
Lotul 7 - SC CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL Bucuresti
 
 
8. Obiectul contractului: “Servicii de organizare de seminarii” cod  CPV: 79951000-5,
9. Pretul contractului :
 
Lotul 1 :      1.450,00 lei exclusiv TVA
Lotul 2 :      1.450,00 lei exclusiv TVA
Lotul 3 :      1.450,00 lei exclusiv TVA
Lotul 4 :      1.450,00 lei exclusiv TVA
Lotul 5 :      1.450,00 lei exclusiv TVA
Lotul 6 :      2.900,00 lei exclusiv TVA
Lotul 7 :      6.800,00 lei exclusiv TVA
 
 
 
 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table