+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  116. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic”
 
   

 
 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic”
 
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 
 
2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI
 
4. Data semnarii contractului: 06.02.2013
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 6
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C 2M DISTRIBUTION GRUP SRL,  cu sediul in Bucuresti, Str. Competitiei nr.25, sector 2
 
8. Obiectul contractului:  Articole de papetarie si articole de hartie si carton, accesorii de birou, articole marunte de birou, material informatic, CPV : 22816300-6; 22852000-7; 30192000-1; 30192110-5; 30192125-3; 30192800-9; 30192920-6; 30197110-0;  30197210-1; 30197220-4; 30197600-2; 30197630-1; 30197643-5; 30199000-0; 30199230-1; 30199600-6; 44424200-0
 
9. Pretul contractului: 5547,86 lei,  exclusiv TVA
 
 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table