+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  117. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Consumabile echipamente birotica si periferice IT, necesare pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92./3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Consumabile echipamente birotica si periferice IT, necesare pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92./3.1/S/61332
 
 
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 
 
2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI
 
4. Data semnarii contractului: 06.02.2013
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 4
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C DNS BIROTICA SRL,  cu sediul in Bucuresti, Str. Pogoanelor nr.147 sector 4, Bucuresti
 
8. Obiectul contractului: „30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30192113-6-Cartuºe de cernealã, 30125120-8-Toner pentru fotocopiatoare
 
9. Pretul contractului : 20.444,00 lei,  exclusiv TVA
 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table