+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  118. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII „Servicii de publicitate online pentru anul III de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
Servicii de publicitate online pentru anul III de  implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 
 
2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : ATRIBUIRE DIRECTA
4. Data semnarii contractului: 28.03.2013
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 2
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator:  S.C. Arhipelago Interactive S.R.L., Iasi, Calea  Chisinaului nr.27, Cladirea Fibresin, etaj 2, Camera 4, Iasi, judetul Iasi
 
8. Obiectul contractului: CPV 79341000-6- Servicii de publicitate
 

9. Pretul contractului : 7.000,00 lei,  exclusiv TVA

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table