+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Curs de limba engleza (MEDICAL ENGLISH) - Nivel mediu (intermediate)
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul se adreseazã persoanelor care lucreazã în domeniul medical ºi doresc sã acumuleze cunoºtinþe solide de limba englezã.
Variante de curs:
 • 52 ore – 13 sãptãmâni (2 x 2 h / sãptãmânã)
 • 54 ore – 9 sãptãmâni (3 x 2 h / sãptãmânã)
 • orice altã variantã, la propunerea cursanþilor ºi de comun acord cu lectorul
  Cursul se poate desfãºura atât la sediul IRECSON din Str. Francezã nr. 6, Bucureºti (pentru alte oraºe, la sediile IRECSON din aceste localitãþi) sau, la propunerea cursanþilor, la sediul firmei lor.
  Pentru a putea participa la acest curs, este nevoie sã dovediþi cã deþineþi cel puþin un nivel mediu de cunoºtinþe de limbã englezã standard, în cadrul unui test de evaluare preliminarã.

  TEMATICA
  Cursul abordeazã teme legate de domeniul medical. Printre temele abordate se aflã ºi urmãtoarele:
 • corpul uman
 • boli ºi simptome
 • îngrijirea medicalã
 • prevenirea bolilor
  Se pot adãuga orice teme care prezintã interes pentru cursanþi, eventual aspecte legate de domeniul specific în care lucreazã.

  OBIECTIVE
  La sfârºitul modulului, cursanþii vor fi capabili:
 • sã poarte conversaþii libere sau adaptate unor situaþii tipice domeniului medical
 • sã redacteze diverse tipuri de comunicãri scrise
 • sã aibã un vocabular bogat ºi nuanþat
 • sã utilizeze eficient structurile gramaticale ale limbii engleze

  ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE
 • conversaþie, simulare de situaþii tipice sau susþinere de prezentãri
 • exerciþii de redactare scrisã
 • exerciþii cu structuri lexicale ºi gramaticale specifice limbii engleze
 • exerciþii de înþelegere a unor comunicãri pe suport audio sau video

  BENEFICII
 • suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului)
 • predare interactivã prin metoda comunicativã
 • evaluare preliminarã ºi finalã
 • sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video

  ACTE NECESARE
 • copie dupã actul de identitate
 • copie dupã diploma ultimei instituþii de învãþãmânt absolvite
 • cerere de înscriere

  Pentru detalii suplimentare, vã rugãm sã ne contactaþi la:
  Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753093269; 0753093267
  E-mail: limbi.straine@irecson.ro
  Persoane de contact: Consuela Albu – director de program, lector de limba englezã, director al Colegiului de Limbi Strãine
  Andreea Manea – asistent manager

 • Date de contact:
  Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
  e-mail: cursuri@irecson.ro
   
     Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table