+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing și Vânzări
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate și Fiscalitate
+ Limbi străine
+ Excelență în Comunicare
+ Achiziții publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Curs de limba engleza generala - Nivel avansati (advanced)
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

DESCRIEREA CURSULUI
Cursul este al patrulea modul din cursul de engleză generală și se adresează celor interesați să comunice în limba engleză, vizându-se deopotrivă fluența și acuratețea exprimării scrise și orale.
Cursul este structurat pe durata a 3 luni (13 săptămâni – 4 ore pe săptămână, total 52 de ore) și poate avea loc atât la sediul IRECSON din Str. Franceză nr. 66, București, respectiv la sediile IRECSON din alte localități, sau, la cererea cursanților, la sediul firmei lor, în zilele și la orele convenite împreună cu lectorul.
Pentru a putea participa la curs, sunt necesare cunoștințe de limba engleză la nivel mediu.
Cursul se poate finaliza cu un examen de certificare a cunoștințelor.

NIVEL ȘI TEMATICĂ
Nivelul cursului este ADVANCED, scopul fiind de a consolida cunoștințele de nivelul UPPER INTERMEDIATE și de a deschide cursanților calea către acumularea individuală de cunoștințe, într-o nouă etapă, PROFICIENCY.
Cursul abordează o varietate de teme cu largă aplicabilitate, susținute de cunoștințe de limbă (gramatică și vocabular), așa încât să se realizeze toate funcțiile comunicării scrise și orale.

OBIECTIVE
1. Stăpânirea de către cursanți a celor 4 competențe de comunicare (communicative skills) – reading, writing, listening, speaking – la nivelul ADVANCED.
2. Susținerea unei conversații în limba engleză cu un partener sau în grup în contexte de comunicare diferite.
3. Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, referate, scrisori oficiale și neoficiale).
4. Stăpânirea noțiunilor fundamentale de gramatică a limbii engleze.
La sfârșitul modulului, cursantul trebuie să dovedească următoarele calități ale exprimării:
1. Folosire variată și corectă a structurilor gramaticale învățate.
2. Receptare perfectă (fără accent). Fluență, tempo al vorbirii perceput ca natural de un vorbitor nativ, flux independent al rostirii.
3. Vocabular foarte intins și complex, folosire a cuvintelor variată și adecvată, folosire a expresiilor idiomatice.
4. Organizarea clară a conținutului și a textului. Registru stilistic/ strategii de comunicare adecvate fiecărui subiect abordat.
5. Ideile și conținutul comunicate eficient și cu ușurință, bune deprinderi de negociere și de discuție. Cursantul poate face față natural și fără dificultăți oricărei situații de comunicare.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Activități de reading, writing, listening, speaking, adaptate la nivelul și necesitățile cursanților, susținute de materiale audio-video (incluse în prețul cursului).

ACTE NECESARE
 • copie după actul de identitate
 • copie după diploma ultimei instituții de învățământ absolvite
 • cerere de înscriere

  Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la:
  Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753093269; 0753093267
  E-mail: limbi.straine@irecson.ro
  Persoane de contact: Consuela Albu – director de program, lector de limba engleză, director al Colegiului de Limbi Străine
  Andreea Manea – asistent manager

 • Date de contact:
  Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
  e-mail: cursuri@irecson.ro
   
     Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
  IRECSON 2007
  List error -DB Error: no such table