+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Manager de Inovare
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

 MANAGER DE INOVARE
(curs de perfectionare - autorizat)

Obiectiv: In contextul dezvoltarii europene sub deviza Europa 2020-Europa Inovarii, locul managerului de inovare se regaseste in toate domeniile de activitate (productie, agricultura, constructii, comert, administratie, publicitate, etc.). Prezenta acestei ocupatii in COR indica faptul ca si in Romania aceasta meserie este regasita din ce in ce mai des, in special in domeniile de activitate care au deschidere catre nou.
In acest sens cursul isi propune pregatirea viitorilor manageri de inovare in sensul definirii si explicarii notiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic si a modului de realizare a acestuia, prezentarea instrumenteleor de lucru ale managerului de inovare (notiuni de proprietate intelectuala, studiu de oportunitate, studiul de fezabilitate, plan de afaceri, analiza de risc, analiza SWOT, planificare, politici si strategii de inovare) si in final elemente de calcul pentru evaluarea eficientei economice a inovarii.

Cursul se adreseaza persoanelor cu aptitudini manageriale, antreprenorilor, directorilor tehnici din companii, persoanelor desemnate cu atributii in domeniul modernizarii proceselor si a implementarii de noi procese si produse din toate domeniile de activitate, persoanelor angrenate in activitati de cercetare si/sau transfer de tehnologii, persoanelor din administratie si servicii care au ca atributii imbunatatirea serviciilor furnizate, personalului din agricultura cu atributii in modernizarea tehnologiilor existente si adaptarea acestora la tehnologiile de producere a energiilor neconventionale

Tematica:
• Inovare
• Managementul inovarii
• Transfer tehnologic;
• Instrumentele managerului de inovare

In urma absolvirii cursului veti dobandi urmatoarele competente:
• Elaborarea strategiei de inovare a firmei
• Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei
• Coordonarea dezvoltãrii profesionale a echipei
• Coordonarea culegerii de idei creative
• Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare
• Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei
• Evaluarea procesului de inovare
• Asigurarea continuitãþii procesului de inovare

Beneficii :
• la sfarsitul cursului, in urma examenului de evaluare, participantii vor obtine certificatul de absolvire a cursului de specializare pentru ocupatia MANAGER DE INOVARE, certificat
recunoscut de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

Cursul este acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC) fost CNCFPA.

Conditie de participare: absolvent al unei institutii de invatamant superior, orice profil.

Documente ce se vor prezenta la inscriere: Curriculum Vitae, copii dupa diploma de studii, certificat de nastere si casatorie (daca este cazul), carte de identitate.

Durata cursului: 88 ore.

Mod de desfasurare a cursului: de luni pana vineri, intre orele 9.00-15.00 sau in weekend, intre orele 9.00-15.00.

Locatia de desfasurare a cursului: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 2 sau la sediul nostru din str. Franceza nr. 68.

Acest curs se organizeaza si in orasele: Timisoara, Cluj-Napoca, Targu Mures, Tulcea, Iasi, Ploiesti, Pitesti.

Taxa participare curs: 1.000 lei.

Taxa de participare include:
• activitatea de training;
• suport de curs;
• diverse materiale necesare derularii in conditii optime a procesului de formare;
• examenul de certificare;
• diploma acreditata ANC;
• coffee-breaks in fiecare zi de curs.
Modalitati de plata: taxa se poate plati in numerar la casieria Institutului sau prin virament in conturile IRECSON.

Date de contact: tel/fax: 021/ 315.62.63, 021/313.20.92; e-mail: cursuri@irecson.ro, corina.ciocanel@irecson.ro


Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table