+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Limba Engleza - Nivel Preintermediar
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

 La sfarsitul modulului, cursantii vor fi capabili sa:

- susþinã dezbateri pe diferite teme (conversaþie);

- exprime propriile opinii ºi sã le argumenteze utilizând structurile gramaticale învãþate;

- redacteze scurte paragrafe sau dialoguri;

- înþeleagã mesaje complexe, scrise sau verbale,
intr-una din limbile Franceza/Germana/Italiana/Spaniola.

Principalele tematici abordate:

Cursul abordeazã o varietate de teme cu largã aplicabilitate în societate. Printre temele abordate se regãsesc ºi urmãtoarele:

- relaþii interumane;

- cãlãtorii;

- moduri de petrecere a concediului;

- probleme cotidiene etc.


ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE:

- discuþii libere pe teme diverse;

- exerciþii de redactare, utilizând structuri gramaticale si lingvistice complexe;

- exerciþii de rol / simulare de situaþii.

Beneficii

- suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului);

- predare interactivã prin metoda comunicativã;

- sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video;

- program de consultaþii înaintea susþinerii examenului final (oral ºi scris).

Durata

Cursul include ºi secþiunea “’Englezã prin conversaþie” .
Variante de curs:
- 15 sãptãmâni
- 10 sãptãmâni
- Curs individual (program flexibil)

Inscriere

 La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.
Inscriere La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro


Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table