+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Limba Engleza - Finante-contabilitate
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

 La sfârºitul modulului, cursanþii vor fi capabili sã:

- poarte conversaþii libere sau adaptate situaþiilor particulare din domeniul financiar-contabil;

- redacteze prezentãri sau rapoarte oficiale;

- utilizeze eficient structurile gramaticale de bazã ale limbii engleze.

Principalele tematici abordate:

Cursul abordeazã aspecte din domeniul financiar-contabil, cum ar fi:

- Raportare;

- Auditare;

- Management financiar ºi control etc.


ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE:

- conversaþie, simulare de situaþii tipice sau susþinere de prezentãri;

- exerciþii de redactare ( prezentãri, scrisori oficiale, rapoarte);

-exerciþii cu structuri lingvistice ºi gramaticale.

Beneficii

 - suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului);

- predare interactivã prin metoda comunicativã;

- sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video;

- program de consultaþii înaintea susþinerii examenului final (oral ºi scris).

Durata

 Variante de curs:
- 9 sãptãmâni
- 12 sãptãmâni
- Curs individual (program flexibil)

Alte informatii Inscriere La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro


Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table