+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Limba Engleza - Finante-banci
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

La sfârºitul modulului, cursanþii vor fi capabili sã:

- poarte conversaþii libere sau adaptate situaþiilor particulare din domeniul bancar;

- redacteze prezentãri sau rapoarte oficiale;

- utilizeze eficient structurile gramaticale de bazã ale limbii engleze.

Principalele tematici abordate:

Cursul abordeazã aspecte din domeniul financiar-contabil, cum ar fi:

- Creditare;

- Risc bancar;

- Contracte etc.


ACTIVITÃÞI DE ÎNVÃÞARE:

- conversaþie, simulare de situaþii tipice sau susþinere de prezentãri;

- exerciþii de redactare ( prezentãri, scrisori oficiale, rapoarte);

- exerciþii cu structuri lingvistice ºi gramaticale.

Beneficii

 - suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului);

- predare interactivã prin metoda comunicativã;

- sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video;

- program de consultaþii înaintea susþinerii examenului final (oral ºi scris).

Durata

 Variante de curs:
- 9 sãptãmâni
- 12 sãptãmâni
- Curs individual (program flexibil)

Inscriere

La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Alte informatii

Inscriere La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.
Alte informatii Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la:
Tel/ fax: 021/315.62.63; 021/312.20.92; 0753E-mail: cursuri@irecson.roDate de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table