+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Limba Engleza - Marketing & Publicitate & Vanzari
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

 La sfarsitul modulului, cursantii vor fi capabili sa:

- poarte conversatii libere sau adaptate situatiilor particulare din domeniul vanzarilor;

- sa redacteze prezentari sau rapoarte oficiale;

- sa negocieze contracte;

- intocmeasca anunturi publicitare si reclame;

- sa utilizeze eficient structurile gramaticale ale limbii engleze.

Principalele tematici abordate:

- tipuri de piete si creditori;

- negociere;

- contracte;

- etica in vanzari;

- publicitate etc.


Activitati de invatare:

- conversatie si simulare de situatii tipice, create ad-hoc;

- exercitii de redactare a prezentarilor sau a scrisorilor oficiale;

- exercitii de intelegere a unor texte continand terminologie specifica acestui domeniu;

-exercitii cu structuri lingvistice si gramaticale

Beneficii

- suport de curs ºi materiale auxiliare (incluse în preþul cursului);

- predare interactivã prin metoda comunicativã;

- sãli de curs dotate cu flip-chart, retroproiector ºi materiale audio-video;

- program de consultaþii înaintea susþinerii examenului final (oral ºi scris).

Durata

Variante de curs:
- 9 sãptãmâni
- 12 sãptãmâni
- Curs individual (program flexibil)

Inscriere

La sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Alte informatii

Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la:
tel./fax: 312.20.92; 315.62.63; 313.22.77; 312.94.21; 312.94.22.
e-mail: limbi.straine@irecson.ro


Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table