+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Expert Fiscal
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective
   Cursul îºi propune sã sprijine participanþii în dobandirea unor noþiuni practice specifice domeniului fiscal, ca ºi pentru susþinerea cu succes a examenului de admitere pentru exercitarea activitãþii de consultanþã fiscalã.

Principalele tematici abordate:
   - Legislaþia fiscalã a întreprinderii (Sistemul fiscal, Impozitul pe profit ºi pe cifra de afaceri, T.V.A., Taxele locale, Fondurile speciale, Taxele vamale ºi accizele, etc) 
  - Impozitul pe venitul persoanelor fizice (Venituri salariale ºi din activitãþi independente, Globalizarea veniturilor, Contabilitate în partidã simplã) 
  - Gestiune financiarã
  - Contabilitatea întreprinderii
  - Drept financiar ºi fiscal

Beneficii
   - Specializarea în domeniul consultanþei fiscale, de mare perspectivã în România;
   - Dobândirea noþiunilor necesare susþinerii cu succes a examenului de admitere pentru susþinerea activitãþii de consultanþã fiscalã;

 Lectorii sunt practicieni cu experienþã în domeniul fiscal.

Durata
   - 52 de ore de predare, 3 zile pe saptamana;
   - program de desfãºurare: de luni pânã miercuri între orele 17,00 - 21,00

Conditii de înscriere 
- Studii superioare economice si/sau  juridice;
- CV, copii dupa CI, diploma de studii, certificat de nastere si certificat de casatorie. 
Acreditare IRECSON este o instituþie privatã de învãþãmânt autorizatã de Consiliul Naþional de Formare Profesionalã a adulþilor (CNFPA) sã organizeze cursuri de calificare în aceastã profesie.

Inscriere Se va face la sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro

Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table