+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
CURSURI

+ Management
+ Marketing ºi Vânzãri
+ Resurse Umane
+ Turism
+ Contabilitate ºi Fiscalitate
+ Limbi strãine
+ Excelenþã în Comunicare
+ Achiziþii publice
+ E-learning
+ Home > CURSURI >


  Manager Financiar
 
INSCRIE-TE ONLINE LA ACEST CURS
   

Obiective

Cursul îºi propune sã sprijine participanþii în însuºirea unor instrumente ºi tehnici de impact în activitatea de Management Financiar.

Cursul se adreseazã persoanelor care vor sã se specializeze în management financiar.


Principalele tematici abordate

Tematica:

 - Bazele managementului financiar
- Analiza financiara
- Bugete
- Previziune financiara
- Managementul capitalului de lucru
- Managementul trezoreriei
- Piete financiare si gestiunea portofoliului de valori mobile
- Surse de finantare
- Investitii
- Intocmirea studiului de fezabilitate a proiectelor de investiti
- Studiu de caz sintetizator


Durata 2 1/2 luni;
program de desfãºurare: de luni pânã vineri între orele 17:00 - 21:00 (din douã în douã sãptãmâni).

Conditii de înscriere

Studii superioare ºi experienþã în domeniul financiar.

Actele necesare

CV, copie dupã diploma de studii ºi actul de identitate.


Acreditare Certificare IRECSON

Inscriere Se va face la sediul IRECSON din Str. Francezã, nr.66, sector 3, Bucureºti.

Date de contact:  
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro

Date de contact:
Tel:/Fax: 021.314.18.90; 021. 313.17.32;
e-mail: cursuri@irecson.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table