+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  INTANGEV
 
   

Denumire proiect:
   INTANGEV – Model ºi program informatic pentru evaluarea activelor intangibile

Program de finanþare
   Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã:
   91-004/2007 

Perioadã de desfãºurare:
   Octombrie 2007 – Septembrie 2010

Parteneri
   1. Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON, Bucureºti – Coordonator
   2. S.C. CORNERSOFT TECH S.R.L., Bucureºti
   3. Institutul Naþional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii Destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare (Incubatorul Tehnologic ºi de Afaceri) – INMA ITA, Bucureºti
   4. Asociaþia Românã de Transfer Tehnologic ºi Inovare – AROTT, Craiova
   5. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice ºi Izotopice (Incubatorul Tehnologic ºi de Afaceri) – ITA ICSI, Râmnicu Vâlcea 

Obiectiv general: dezvoltarea unui model ºi a unei aplicaþii software pentru evaluarea activelor intangibile (brevete, mãrci, modele de utilitate, design industrial, drepturi de proprietate industrialã ºi drepturi de autor).

 Obiective specifice:
   1. analiza situaþiei actuale în domeniul evaluãrii activelor intangibile la nivel naþional ºi european;
   2. elaborarea metodologiilor, stabilirea indicatorilor specifici de analizã ºi evaluare a activelor intangibile (brevete, mãrci, modele de utilitate, design industrial, proprietate industrialã ºi intelectualã);
   3. realizarea aplicaþiei software de evaluare a activelor intangibile;
   4. realizarea portalului INTANGEV, suport pentru facilitarea accesului la informaþie adaptatã nevoilor inventatorilor ºi titularilor de brevete;
   5. elaborarea metodologiei de asistenþã a inventatorilor ºi a titularilor de brevete pentru valorificarea proprietãþii intelectuale;
   6. promovarea “instrumentelor”, prin intermediul OSIM ºi al Asociaþiei Inventatorilor la nivelul inventatorilor ºi titularilor de brevete, prin intermediul Camerelor de Comerþ ºi Industrie la nivelul operatorilor economici ºi prin intermediul ANCS - Direcþia DTTI, la nivelul entitãþilor din ReNITT.

Grup þintã:
   - inventatorii ºi titularii de brevete, modele de utilitate, drepturi de proprietate industrialã ºi intelectualã
   - sectorul IMM
   - infrastructura de inovare ºi transfer tehnologic aflatã sub coordonarea ANCS
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Elaborarea modelului conceptual de evaluare a activelor intangibile
   2. Stabilirea modelului de evaluare a activelor intangibile
   3. Realizarea sistemului integrat pentru evaluarea activelor intangibile
   4. Validarea modelului de evaluare a activelor intangibile ºi asigurarea protecþiei intelectuale

Rezultate estimate:
   - model pentru evaluarea activelor intangibile
   - metode de investigare, analizã ºi validare a modelului
   - aplicaþie software asociatã modelului
   - portal tip “help-desk” pentru inventatori ºi titulari de brevete
   - ghid de bune practici privind evaluarea activelor intangibile
   - metodologie de asistenþã pentru inventatori ºi titulari de brevete în vederea valorificãrii drepturilor de proprietate industrialã ºi intelectualã
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect:
   2.320.520 RON (din care grant: 2.000.000 RON)

Website: www.intangev.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table