+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  UNIKM
 
   

Denumire proiect:
 Cercetãri comparative privind managementul cunoaºterii în instituþiile româneºti de educaþie universitarã inginereascã

Acronim: UNIKM

Program de finanþare:
 Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 92-074/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO – Universitatea din Oradea
   - P1 – Universitatea din Timiºoara
   - P2 – Universitatea Politehnica din Bucureºti
   - P3 – Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
   - P4 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON (Bucureºti)

Obiective specifice:
   - Stabilirea stadiului actual în utilizarea managementului cunoaºterii în educaþia inginereascã
   - Studiul politicilor ºi al procedurilormediului de lucru bazat pe managementul cunoºtiinþelor în educaþia inginereascã
   - Dezvoltarea unei reþele on-line de diseminare a cunoºtinþelor / rezultatelor
   - Diseminarea rezultatelor

Grup þintã:
   - Instituþii de educaþie superioarã în domeniul ingineriei
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Crearea consorþiului
   2. Dezvoltarea consorþiului, crearea infrastructurii de comunicare ºi de cercetare
   3. Identificarea dimensiunilor managementului cunoaºterii în educaþia inginereascã
   4. Crearea unui mediu de lucru al managementului cunoaºterii în instituþiile de educaþie inginereascã

Rezultate estimate:
   - ghid de implementare a managementului cunoaºterii în educaþia inginereascã
   - website proiect / portal
   - studii, rapoarte, lucrãri, articole, comunicãri, materiale diseminare.

Buget proiect: 2.165.290 RON (din care grant: 1.988.737 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table