+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  Proiect sectorial
 
   

Denumire proiect:
 Dezvoltarea conceptului de pol tehnologic în plan regional ºi a clusterelor din reþele regionale, suport al creºterii competititvitãþii operatorilor economici din industria construcþiilor de maºini

Program de finanþare: Programul sectorial

Nr. referinþã: 12-579557/03.11.2008

Perioadã de desfãºurare: Noiembrie 2008 – Aprilie 2010

Parteneri:
   - CO – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii Destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare (INMA)
   - P1 – Centrul de Inovare ªi Dezvoltare de Afaceri (CIDAf)
   - P2 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje (IRECSON)
   - P3 - ECONOMIX NEWS
   - P4 – S.C. INNO CONSULT S.R.L

Obiectiv general:
 Dezvoltarea conceptului de pol tehnologic în plan regional ºi a clusterelor din reþele regionale, suport al creºterii competititvitãþii operatorilor economici din industria construcþiilor de maºini.

Grup þintã:
   - instituþii ale Administraþiei Publice Locale din regiunile de dezvoltare ale României
   - agenþii de dezvoltare regionalã
   - camere de comerþ ºi industrie
   - infrastructura de inovare ºi transfer tehnologic
   - mediul de afaceri românesc
   - operatori economici din industria construcþiilor de maºini

Activitãþi:
   1. Analiza transpunerii la scara industriala in UE a conceptelor de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masini, din retele regionale, avand ca suport poli tehnologici regionali
   2. Identificarea potentialului celor 8 Regiuni de dezvoltare din Romania pentru prelucrarea resurselor zonei, a nivelului tehnic si al resurselor umane, in domeniul constructiilor de masini
   3. Elaborare ghid si realizare serviciu on-line pentru transpunerea pe scara industriala a noilor concepte de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masini, avand ca suport poli tehnologici regionali, in scopul stimularii operatorilor economici pentru promovarea proiectelor cu suport tehnico-economic regional
   4. Transpunerea la scara larga a noilor concepte de dezvoltare a clusterelor in industria constructiilor de masini din Romania avand ca suport poli tehnologici regionali

Rezultate estimate:
   - studii, rapoarte, ghiduri de buna practica
   - website proiect
   - servicii de consultanþã on-line
   - workshop-uri organizate în fiecare regiune de dezvoltare
   - lucrãri, articole, comunicãri, materiale de diseminare

Buget proiect: 400.000 RON

Link-uri utile:
  - Fabrica de bani - InovCluster
  - Competitivitate.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table