+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  ROAD WEATHER
 
   

Denumire proiect:
 Sistem modular autonom pentru monitorizarea condiþiilor atmosferice pe cãile de transport rutier (temperaturã, presiune barometricã, ceaþã, polei, zãpadã, vânt, pluviometrie)

Acronim: ROAD WEATHER

Program de finanþare:
 Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 72169/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicã ºi Tehnica Mãsurãrii (INCDMTM)
   - P1 – Academia de ªtiinþe Tehnice din România (ASTR)
   - P2 – Universitatea „Politehnica” din Timiºoara (UPT)
   - P3 – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electricã (ICPE)
   - P4 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON (Bucureºti)

Obiectiv general:
 realizarea unui sistem modular autonom pentru monitorizarea condiþiilor atmosferice pe cãile de transport rutier (temperaturã, presiune barometricã, ceaþã, polei, zãpadã, vânt, pluviometrie).

Grup þintã:
   - instituþii ale Administraþiei Publice Locale
   - universitãþi / facultãþi cu profil tehnic
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Analizã ºi studiu tehnic
   2. Elaborarea documentaþiei de execuþie pentru modelul funcþional de sisteme de mãsurare ºi monitorizare a parametrilor meteorologici ce definesc siguranþa circulaþiei rutiere
   3. Realizare sistem de mãsurare ºi monitorizare – model funcþional
   4. Experimentare sistem de mãsurare ºi monitorizare a modelului funcþional
   5. Elaborare documentatie de analizã tehnico-economicã
   6. Demonstrarea funcþionalitãþii ºi utilitãþii modelului funcþional

Rezultate estimate:
   - sistem modular autonom pentru monitorizarea condiþiilor atmosferice pe cãile de transport rutier (temperaturã, presiune barometricã, ceaþã, polei, zãpadã, vânt, pluviometrie)
   - documentaþie de execuþie pentru sistemul modular autonom
   - studiu de fezabilitate
   - cerere de brevet (depusã la OSIM)
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect: 1.975.000 RON (din care grant: 1.950.000 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table