+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  ST-BR
 
   

Denumire proiect:
 Studiu prospectiv privind implementarea Benchmarking-ului în România

Acronim: ST-BR

Program de finanþare: Programul Capacitãþi

Nr. referinþã: 204/2008

Perioadã de desfãºurare: Septembrie 2008 – August 2010

Parteneri:
   - CO – Academia de ªtiinþe Tehnice din România (ASTR)
   - P1 – Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicã ºi Tehnica Mãsurãrii (INCDMTM)
   - P2 – Comitetul Electrotehnic Român (CER)
   - P3 – Institutul de Proiectãri pentru Automatizãri (S.C. IPA S.A.)
   - P4 – Universitatea Politehnica Bucureºti (UPB-CCDM)
   - P5 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje (IRECSON)

Obiectiv general:
 realizarea unui studiu prospectiv privind implementarea Benchmarking-ului în România.

Grup þintã:
   - operatori economici din România
   - camere de comerþ ºi industrie
   - institute de cercetare din România
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Analiza noþiunilor generale despre Benchmarking ºi a stadiului domeniului în România în opoziþie cu cel European ºi Mondial
   2. Realizarea bazei de date privind actorii studiului, elaborarea chestionarelor corelat cu indicatorii de competitivitate
   3. Realizarea de anchete, analiza rezultatelor
   4. Elaborare studiu prospectiv

Rezultate estimate:
   - rapoarte de cercetare, studii
   - lucrãri, articole, comunicãri, materiale de diseminare

Buget proiect: 600.000 RON
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table