+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  UACUZ
 
   

Proiect: 
 Echipament mecatronic inteligent, autonom de eliminare a depunerilor de zãpadã pe drumurile de acces secundar în mediu urban

Acronim: UACUZ

Program de finanþare:
  Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare

Nr. referinþã: 72199/2008

Perioadã de desfãºurare: Octombrie 2008 – Septembrie 2011

Parteneri:
   - CO - Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicã ºi Tehnica Mãsurãrii (INCDMTM)
   - P1 – Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicã al Universitãþii Politehnica din Bucureºti (UPB-CCDM)
   - P2 – Universitatea Politehnica din Bucureºti, Facultatea de Mecanicã (UPB-Mecanicã)
   - P3 – S.C. IPA S.A.
   - P4 – Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje (IRECSON)
   - P5 – Comitetul Electrotehnic Român (CER)

Obiectiv general:
 Crearea unui sistem inteligent, mecatronic cu autonomie ridicatã dotat cu/sau fãrã GPS ºi camere video pentru urmãrirea traseului ºi evitarea obstacolelor, cu software adecvat pentru luarea deciziilor, în vederea utilizãrii lui la degajarea zãpezii de pe strãzile înguste, alei ºi trotuare ºi transformarea zãpezii în calupuri de gheaþã în vederea asigurãrii condiþiilor pentru o securitate ºi protecþie maximã a transportului.

Obiectivele specifice:
   • analiza metodelor ºi utilajelor pentru curãþat zãpada existente
   • elaborarea soluþiei optime alese pentru model experimental în urma analizãrii sistemelor de miºcare autonomã, de vizualizare ºi evitare obstacole, sistemului de antrenare zãpadã, sistemului de transformare a zãpezii în gheaþã ºi a software-ului pentru sistemul decizional
   • elaborarea unui model experimental al sistemului
   • experimentarea, testarea modelului ºi prezentarea lui în funcþionare
   • participarea la manifestãri tehnico-ºtiinþifice ºi diseminarea pe scarã largã prin comunicarea ºi publicarea naþionalã sau internaþionalã a rezultatelor
   • brevetarea rezultatului.

Grup þintã:
   - primãrii
   - autoritãþi publice locale
   - universitãþi/facultãþi cu profil tehnic
 
Activitãþi (etape):
   1. Analiza metodelor ºi sistemelor de curãþat zãpada
   2. Analize ºi studiu de soluþie privind sistemul mecatronic inteligent, autonom de compactat zãpada
   3. Elaborare model experimental – sistem mecatronic inteligent, autonom
   4. Experimentarea modelului – sistem mecatronic inteligent, autonom

Rezultate:
   - echipament mecatronic inteligent, autonom de eliminare a depunerilor de zãpadã
   - documentatie suport (studiu de fezabilitate, studiu tehnic, etc.)
   - articole, comunicãri

Buget proiect: 2.055.866 RON (din care grant 1.980.000 RON)
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table