+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  Statistica sociala
 
   

Denumire proiect
Technical Assistance in Social Statistics Development Project in Romania (Asistenþã tehnicã în proiectul de dezvoltare a statisticii sociale în România)

Program de finanþare
EuropeAid

Nr. referinþã
EuropeAid/123274/D/SER/RO

Perioadã de desfãºurare
2008-2009

Parteneri
-       Statistics Sweden (Coordonator)
-       ICON-Institut
-       Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON

Obiectivele anchetelor
-       Elaborarea, implementarea ºi realizarea unei anchete prin interviu privind educaþia adulþilor în România
-       Elaborarea, implementarea li realizarea unei anchete prin interviu privind sistemul de protecþie socialã în România
-       Elaborarea, implementarea ºi realizarea unei anchete prin interviu privind starea de sãnãtate a populaþiei din România.

Grup þintã
Anchetele s-au adresat gospodãriilor populaþiei ºi a acoperit toate persoanele de cetãþenie românã, fãrã cetãþenie sau de cetãþenie strãinã cu domiciliul permanent în centrele de cercetare selectate. S-au inclus în eºantion gospodãriile din locuinþe permanente (inclusiv unitãþi locuite din necesitate) repartizate în centre de cercetare în toate judeþele þãrii, cuprinzând proporþional gospodãrii din mediul urban ºi rural.

Rezultate estimate
-       Metodologie ºi instrumente statistice specifice pentru sondaje la nivel naþional
-       Aplicaþie informaticã pentru înregistrarea ºi prelucrarea datelor
-       Rapoarte tehnice de analizã

Publicaþii realizate
-       Survey on Adult Education
-       Developments and Improvement of Social Protection Statistics (ESSPROS)
-       Health Interview Survey

Buget proiect
492.800 EUR

Website
http://www.irecson.ro/index.php?module=info&page=articol&parent_id=75&s_cat=223&articol_id=376


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table