+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ CURSURI
- SERVICII
+ EDITURA
+ Cercetare


+ Home > > SERVICII

  Consultanta complexa
 
  Evaluãri ºi studii de fezabilitate
 
   Parteneri

Printre colaboratorii interni cei mai importanþi ai IRECSON se numãrã:

  • Ministerul Finanþelor

  • Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale

  • Ministerul Educaþiei si Cercetarii

  • Comisia Naþionalã de Statisticã

  • Corpul Experþilor Tehnici din România – colaborãri concretizate în programe comune de pregãtire a experþilor tehnici ºi a evaluatorilor.

  • Institutul Român de Evaluare – IROVAL – prin colaborãri la teme de interes comun pentru promovarea ºi unificarea unor standarde ºi metode unitare de evaluare a activelor mobiliare ºi imobiliare.

  • Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - în urma rezultatelor obþinute în colaborarea în domeniul privatizãrii firma ºi-a menþinut statutul de societate agreatã de peste cinci ani, totodata IRECSON face parte dintre societatile care colaboreaza cu aceasta institutie inca din anul 1991 in domeniul evaluarii in vederea privatizarii, pentru executari silite a diferitelor proprietati imobiliare, active ale unor societati comerciale, bunuri mobile, etc.

  • Ministerul Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industriei a agreat societatea noastra pentru a executa rapoarte de evaluare sau studii de fundamentare (fezabilitate) a unor programe de restructurare , privatizare, lichidare, divizare , fuziune

  • Primãria Municipiului Bucureºti - a selecþionat firma printre societãþile agreate pentru evaluarea spaþiilor comerciale cu altã destinaþie decât de locuinþã, în vederea vânzãrii.


+ mai mult
 
   Clienti
Societati comerciale din Industria de Aparare:  
   

SC AVIOANE S.A. CraIova

SC UZINA MECANICA MARSA S.A

SC METROM SA Brasov

SC ELECTROMECANICA PLOIESTI S.A

 
   
Societãþi comerciale cu profil industrial:  
   

SC ARPECHIM SA Piteºti

SC ROMAERO SA Bucuresti

SC FORADEX SA Bucuresti

SC RAFO SA Oneºti

SC TEROM SA Iaºi

SC AMPELLUM S.A Zlatna

SC MATPUR S.A Bucuresti

SC MARMURA SA

SC CAROMET SA Caransebes

SC ROMFOSFOCHIM S.A. Valea Cãlugãreascã

SC PROMET SA Beclean

SC ELCOND S.A. Zalãu

SC IPROEB SA Bistriþa

SC IAIFO S.A. Zalãu

SC SATURN SA Alba Iulia

TUPREMO SA Rm. Sãrat

SC TURNÃTORIA DE FONTÃ SA Râmnicu Sãrat

SC LINEX SA Cristuru Secuiesc

SC ROMVELO S.A. Luduº

SC IN-CÂNEPÃ SA Beclean

SC SCADT Slatina

SC MILCOFIL SA Focºani

SC FOREST SA Bacãu

SC CORAPET SA Corabia

SC ELECTROCERAMICA SA Turda

SC FIBRATEX S.A. Oradea

SC ZIMTUB S.A. Zimnicea

SC EMAILUL SA Mediaº

SC SÂRME ªI CABLURI SA Hârºova

SC HÂRTIA SA Buºteni

SC HICART S.A Prundul Bârgãului

SC DIANA FOREST S.A Bacãu

SC CELOHART SA Zãrneºti

SC GRIVIÞA SA Bucureºti

SC MEBIS SA Bistriþa

SC COMINEX SA Cluj

   
Societãþi comerciale cu profil comercial: Societãþi Comerciale cu profil de prestãri servicii:
   

SC PRIMCOM S.A Bucurest

SC COMBIS SA Bistriþa

SC HERMES S.A. Bistriþa

SC ALETHEIA SA Bistriþa

SC LIBRIUNIT Constanþa

SC LIBRIUNIT Nãvodari

SC LIBRIUNIT Medgidia

SC LIBRIUNIT Cernavodã

SC LIBRIS ALBA SA Alba Iulia

SC METEX Focºani

SC COMSIN S.A. Sinaia

SC SOMACO SA Bucureºti

SC COMALEX Alexandria

SC COMPEX Roºiorii de Vede

SC COMIXT Roºiori de Vede

PARIS EXIM S.R.L

SEY - SHOP SRL

SC REALCOM S.A. Petroºani

SC ADONIS S.A. Alexandria

SC SCAPA HARGHITANA S.A. Miercurea Ciuc

SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR S.A

SC OMNIASIG S.A.

SC DRUPO S.A. Bucureºti

SC DRUMURI SI PODURI SA IALOMITA

Regia Autonomã Drumuri ºi Poduri Ilfov

SC PREBET SA Aiud

SC RA.T.L. Bistriþa

C.N.M. PETROMIN S.A. Constanta

SC NAVCOM SA Constanþa

SC CNFR NAVROM S.A Galaþi

NFR DROBETA SA Drobeta Turnu-Severin

SC IPIP SA Ploieºti

SC CONSROM SA Caracal

SC CONPRECIV SA Bucureºti

SC GRIVIÞA SA Bucureºti

SC SINTEC SA Constanþa

SC MASTER SA Constanþa

SC ELCO SA Miercurea Ciuc

LUTAS SRL Bucureºti

ABELA ROCAS SRL Bucureºti

SC SERVOSTAR S.A. Reºiþa

SC GRANT TRANS SA Bucureºti – Staþie distribuþie carburanþi

   
Societãþi Comerciale cu profil agricol ºi industrie alimentarã:
 
   

SC ZAHARUL S.A. Oradea

SC COMCEREAL SA Bucuresti

SC COMCEREAL SA Harghita

SC AGROINDUSTRIAL SA Albeºti-Sighiºoara

AGRIPREST IMPEX SRL

AGROMEC S.A. Chiraftei

AGROMEC S.A. Chiirnogi

SC BIANCA SA Blaj

SC POMBIS Bistriþa

SC BERE MALÞ SA Bistriþa

SC BERE-CÂMPENI S.A. Câmpeni

SC ARCINA SA Roºiorii de Vede

SC MONTANA S.A Ciclovas Montana

SC SUINPROD S.A. Turnu Severin

SC AVISUINPROD S.A. Bistriþa

SC BIANCA SA Blaj

SC ARGUS SA Constanþa

SC VEGRAS SA Bragadiru

SC VALCO SA Baia Mare

SC ROªIORI SA Roºiorii de Vede

SC CICALEX Alexandria

SC CARBIS SA Bistriþa

SC CONSERV SA Roºiorii de Vede

SC CONSERVTURRIS S.A. Turnu-Mãgurele

SC AROVIT S.A. Valea lui Mihai

COMPANIA ROMÂNÃ DE PESCUIT OCEANIC Tulcea

   
Societãþi Comerciale cu profil în turism, hoteluri ºi restaurante: Societãþi Comerciale cu profil în industria materialelor de construcþii:
   

SC COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL- HOTEL INTERCONTINENTAL

HOTEL LIDO

HOLLIDAY INN - HOTEL MARA

SC TROCADERO SA Bucuresti - HANUL MANUC

SC INTERNAÞIONAL S.A Sinaia

SC PIATRA CRAIULUI S.R.L Câmpulug Muºcel

Hotel DANUBIUS Zimnicea

SC COMSIN S.A. Sinaia

SC VEDEA SA Alexandria

SC COMBIS S.A. Bistriþa

SC COMALEX Alexandria

SC COMPEX Roºiorii de Vede

SC COMIXT Roºiori de Vede

SC ROTARY CONSTRUCÞII S.RL.

SOCIETATEA DE PROIECTARE ªI EXECUÞIE INSTALAÞII MONTAJ IZOLAÞII SA Bucureºti

SC APOLODOR S.A Drobeta Turnu-Severin

SC CONCID SA Bistriþa

SC CONINTEX SA Bucureºti

SC APOLODOR Turnu Severin

SC SOMACO SA Bucureºti

SC CARBIDFOX SA Târnãveni

SC DIAMANT SA Slatina

SC PREBET SA Aiud

SC ELECTROCONSTRUCÞIA ELCO SA Târgu Jiu

SC CARS Târnãveni

   
Societãþi Comerciale din domeniul transporturilor interne ºi internaþionale:
 
   

CNTAR TAROM SA -DEPARTAMENTUL CARGO

SNCF CFR MARFA SA

SNC CFR SA

SC JARO INTERNATIONAL

SC AVIATIA UTILITARA S.A.

Compania aeriana DAC AIR

SC GENERALTRANS S.A. Târgoviºte

SC TARA S.A. Piteºti

S.C.T.A. GIULEªTI Bucureºti

SC TRANSALEX Alexandria

SC CARSIN S.A. Buºteni


+ mai mult
 
  Consultanþã IT
 
  Statistica ºi cercetari de Marketing
 
  Comunicare ºi Imagine
 
  Recomandari 
 Formator
Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
+ vezi cursul
 
 Manager de Proiect
Cursul se adreseaz persoanelor care lucreaz ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
+ vezi cursul
 
 Manager marketing
Cursul i propune sprijinirea participanilor n nsusirea unor instrumente
+ vezi cursul
 


  Cariera  
 
Managementul carierei
Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
+ mai mult
 
 
Cercetare
Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale i lucrri specifice domeniului. De asemenea include i proiectele de cercetare aplicativ n acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte component a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
+ mai mult
 

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table