+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte


+ Home > Cercetare > Proiecte

  ANEVCORED
 
   ANEVCORED
Obiectiv general: realizarea unui model de analiză și evaluare a competitivității regiunilor de dezvoltare și a unui sistem software asociat acestui model.

Obiective specifice:
   - creșterea nivelului tehnic și calitativ în determinările cantitative și calitative ale parametrilor asociați competitivității;
   - aplicarea / respectarea standardelor internaționale de contabilitate la relaționarea componentelor competitivității cu cele economice;
+ mai mult
 
  INNOREG
 
   INNOREG
Obiectiv general: realizarea, pe de o parte a unui model de determinare a gradului inovare la nivelul judeșelor și regiunilor de dezvoltare și, pe de altă parte, a unui sistem software asociat acestui model prin care să se poată analiza modul în care mediul economic și de afaceri de la nivelul județelor și regiunilor de dezvoltare susține și încurajează inovarea în cadrul firmelor.
+ mai mult
 
  MECOELEC
 
   MECOELEC
Obiective generale ale proiectului:
- realizarea mediului socio-economic, propice dezvoltării domeniului, in conditiile cadrului legislativ existent;
- realizarea și dezvoltarea parteneriatelor, inclusiv parteneriate public-privat, pentru sprijinirea IMM-urilor din domeniu;
+ mai mult
 
  UNIKM
 
   UNIKM
Obiective specifice:
- Stabilirea stadiului actual în utilizarea managementului cunoașterii în educația inginerească
- Studiul politicilor și al procedurilormediului de lucru bazat pe managementul cunoștiințelor în educația inginerească
+ mai mult
 
  Proiect sectorial
 
   Proiect sectorial
Obiectiv general:
Dezvoltarea conceptului de pol tehnologic în plan regional și a clusterelor din rețele regionale, suport al creșterii competititvității operatorilor economici din industria construcțiilor de mașini.
+ mai mult
 
  ROAD WEATHER
 
   ROAD WEATHER
Obiectiv general:
 realizarea unui sistem modular autonom pentru monitorizarea condițiilor atmosferice pe căile de transport rutier (temperatură, presiune barometrică, ceață, polei, zăpadă, vânt, pluviometrie).
+ mai mult
 
  CSREX
 
   CSREX
Obiectiv general:
studiul și implemetarea responsabilității sociale corporatiste (CSR) în România, în contextul europenizării și globalizării.
+ mai mult
 
  ST-BR
 
   ST-BR
Obiectiv general:
 realizarea unui studiu prospectiv privind implementarea Benchmarking-ului în România.
+ mai mult
 
  UACUZ
 
   UACUZ
strong>Obiectiv general:
 Crearea unui sistem inteligent, mecatronic cu autonomie ridicată dotat cu/sau fără GPS și camere video pentru urmărirea traseului și evitarea obstacolelor, cu software adecvat pentru luarea deciziilor, în vederea utilizării lui la degajarea zăpezii de pe străzile înguste, alei și trotuare și transformarea zăpezii în calupuri de gheață în vederea asigurării condițiilor pentru o securitate și protecție maximă a transportului.
+ mai mult
 
  INNOINDEX
 
   INNOINDEX
Model și program informatic pentru determinarea gradului de inovare a IMM-urilor

Obiectiv general: realizarea unui model de determinare a gradului de inovare la nivelul unui IMM (în special inovativ) și a unui sistem software prin care să se poată analiza viabilitatea unui IMM inovativ prin prisma gradului de inovare.
+ mai mult
 
  INTANGEV
 
   INTANGEV
Model și program informatic pentru evaluarea activelor intangibile

Obiectiv general: dezvoltarea unui model și a unei aplicații software pentru evaluarea activelor intangibile (brevete, mărci, modele de utilitate, design industrial, drepturi de proprietate industrială și drepturi de autor).
+ mai mult
 
  IMRSPS
 
   IMRSPS
IMRSPS – Modele de analiză economico-financiară ale impactului măsurilor de reformă în sistemul public de sănătate

Obiectiv general:
evaluarea impactului măsurilor de reformă aplicate asupra sistemului public de sănătate în contextul procesului de adaptare a acestuia la cerințele populației și la noile exigențe ale integrării României în Uniunea Europeană.
+ mai mult
 
  IPCPMMA
 
   IPCPMMA
Obiectiv general: Dezvoltarea unei platforme informatizate pentru caracterizarea potențialului ramurii de mecanică fină, mecatronică, automatizări, în vederea creșterii competitivității și optimizarea activităților specifice și dezvoltării unui mediu colaborativ.
+ mai mult
 
  Corupția și calitatea serviciilor din sectorul public
 
   Corupția și calitatea serviciilor din sectorul public
Obiectiv general: Elaborarea unui sistem de indicatori pentru caracterizarea corupției la nivel înalt și descentralizării serviciilor publice în contextul integrării europene
+ mai mult
 
  Sistem telematic distribuit pentru managementul și evaluarea inovării tehnologice
 
   Sistem telematic distribuit pentru managementul și evaluarea inovării tehnologice
Obiectiv general:
Stabilirea unei metode unitare și realizarea unui sistem telematic pentru managementul și evaluarea inovării în scopul accelerării investițiilor tehnologice care să impulsioneze sistemul inovativ la nivel regional.
+ mai mult
 
  Elaborarea strategiei naționale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013
 
   Elaborarea strategiei naționale în domeniul CDI pentru perioada 2007-2013
Obiectiv general:
Elaborarea unui document programatic care să prefigureze în final și viitorul program-cadru "Planul Național CDI pentru perioada 2007-2013", urmărind recomandările din documentul "Metodologie și proceduri pentru obiectivelor și priorităților strategice ale cercetării științifice și dezvoltării tehnologice naționale pe perioada 2005-2010", în conformitate cu Termenii de referință ai proiectului.
+ mai mult
 
  Statistica sociala
 
   Statistica sociala
Denumire proiect
Technical Assistance in Social Statistics Development Project in Romania (Asistență tehnică în proiectul de dezvoltare a statisticii sociale în România)

Program de finanțare
EuropeAid

Obiectivele anchetelor
- Elaborarea, implementarea și realizarea unei anchete prin interviu privind educația adulților în România
- Elaborarea, implementarea li realizarea unei anchete prin interviu privind sistemul de protecție socială în România
- Elaborarea, implementarea și realizarea unei anchete prin interviu privind starea de sănătate a populației din România.

+ mai mult
 
  Recomandari 
 Formator
Cursul se adreseaza formatorilor care si-au dobandit partial competentele pe cai ...
+ vezi cursul
 
 Manager de Proiect
Cursul se adresează persoanelor care lucrează ca manageri de proiect, membrilor echipelor de proiect...
+ vezi cursul
 
 Manager marketing
Cursul își propune sprijinirea participanților în însusirea unor instrumente
+ vezi cursul
 


  Cariera  
 
Managementul carierei
Pentru cursanti si solicitantii de practica care intra intr-un proces de reconversie profesionala sau vin pentru prima data in contact cu piata fortei de munca, IRECSON asigura - prin Departamentul de Recrutare, Evaluare si Plasare - consiliere pentru gasirea unui loc de munca.
+ mai mult
 
 
Cercetare
Cercetarea cuprinde elaborarea de manuale și lucrări specifice domeniului. De asemenea include și proiectele de cercetare aplicativă în acest domeniu. Cercetarea colegiului este parte componentă a planului de cercetare a Institutului IRECSON.
+ mai mult
 

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table