+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ Home > > Noutati


  Incheierea oficiala a proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic
 
   

In data de 31.10.2013, s-a încheiat oficial proiectul „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic".

Websiteul proiectului (www.renitt.ro) devine o poartã cãtre formarea profesionalã continuã a personalului din domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic ºi pentru promovarea parteneriatelor în cadrul sistemului de transfer tehnologic: e-Center for Continous Vocational Training for Innovation and Technology Transfer (e-CVTITT).

Sustenabilitatea proiectului va fi asiguratã de cãtre IRECSON prin:
• Continuarea programului de formare profesionalã MITT – Managementul Inovãrii ºi Transferului Tehnologic (în format clasic sau e-learning)
• Reþeaua de formatori în ITT dezvoltatã în cadrul proiectului
• Portalul Web suport pentru FPC în domeniul ITT (e-CVTITT) – www.renitt.ro

E-CVTITT pune la dispoziþia utilizatorilor:
-informaþii relevante despre participanþii la proiect ºi organizaþiile din care aceºtia provin;
-secretariat on-line;
-informaþii privind FPC în domeniul ITT ºi despre cursurile ce pot fi urmate în cadrul Centrului;
-informaþii privind echipa de lectori pregãtiþi în cadrul proiectului pentru continuarea activitãþilor în sistem e-learning (Trainers for Technology Transfer - TRITT);
-posibilitatea înscrierii ºi participãrii la cursuri în sistem e-learning cu certificarea competenþelor specifice cursurilor urmate;
-informaþii relevante despre oportunitãþi de finanþare, proiecte de succes ºi bune practici în domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic(ITT);
-bazã de date cu informaþii despre facilitatori ai transferului tehnologic (organizaþii cu activitãþi în domeniul ITT, experþi în domeniul ITT, cercetãtori etc)
-bazã de date cu rezultate ale cercetãrii cu potenþial ridicat de transfer tehnologic
-informaþii despre evenimente (cursuri, conferinþe, seminarii, expoziþii) în domeniul ITT.

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã vã adresaþi D-lui Bogdan Ciocãnel, e-mail bogdan.ciocanel@irecson.ro , telefon 0744 346 602, 021 315 62 63 sau D-nei Raluca Sãvulescu, e-mail: raluca.savulescu@irecson.ro, telefon 0744 420 175, fax 021 313 20 92.


 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table