+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  8. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de organizare seminar de lansare a proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”
Data: 18.02.2011
 
   
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de organizare seminar de lansare a proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 15.02.2011

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 4

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SOCIETATEA HOTELIERA TIMES SRL cu hotelul GOLDEN TULIP punct de lucru cu sediul in Bucuresti, Bd. Decebal, nr. 19, sector 3

8. Obiectul contractului: „Servicii de organizare de seminarii” , CPV 79951000-5

9. Pretul contractului : 1.576,20 lei, inclusiv TVA


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table