+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ CURSURI
+ SERVICII
+ EDITURA
+ Cercetare
+ Home > >


  Politica de confidentialitate
 
   

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SÃ CITIÞI ªI SÃ ACCEPTAÞI ACESTE REGULI ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CÃ SUNTEÞI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

IRECSON poate deþine informaþii despre dumneavoastrã, pe care ni le-aþi oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.). Aceste informaþii pot include, printre altele, numele dvs., adresa, numere de telefon, informaþii despre modul în care folosiþi serviciile ºi produsele noastre ºi orice alt fel de informaþie în legaturã cu modul în care utilizaþi produsele ºi serviciile noastre (Informaþie).

1. În ce fel poate utiliza IRECSON aceste informatii personale?

Informaþiile despre dumneavoastrã pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializãrii serviciilor ºi produselor IRECSON, cum ar fi:
1.1 procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastrã;
1.2 oferirea de produse ºi/sau servicii cãtre dumneavoastrã;
1.3 facturare;
1.4 soluþionarea cererilor, întrebãrilor sau a reclamaþiilor fãcute de dumneavoastrã;
1.5 realizarea studiilor de piaþã ºi de produs ºi marketingul produselor ºi al serviciilor IRECSON ºi ale distribuitorilor sãi;
1.6 contactarea dumneavoastrã (inclusiv prin postã, email, fax, mesaje text, pager sau telefon) în legaturã cu oferte de produse ºi servicii ale IRECSON care credem cã ar putea ºã fie de interes pentru dumneavoastrã (în afarã de cazul în care a-þi fãcut o cerere scrisã sã nu fii contactat în acest sens);
1.7 înregistrarea informaþiilor despre dumneavoastrã în vederea alocãrii sau oferirii recompenselor, reducerilor ºi a altor beneficii, precum ºi pentru satisfacerea altor cereri sau cerinte pe care le aveþi în legaturã cu programele de recompensare a clienþilor ºi alte programe similare;

2. Distribuirea informaþiilor despre dumneavoastrã

2.1 IRECSON are de asemenea dreptul sã transfere informatii despre dumneavoastrã cãtre terþi în urmatoarele cazuri:
2.2.1 agenþiilor de urmãrire a creditelor (în afara de cazul în care avem o altfel de înþelegere) care au dreptul de a schimba informaþii despre dumneavoastrã cu alte organizaþii ºi care pot þine evidenþa persoanelor care au datorii;
2.2.2 dacã altcineva vã plãteºte factura, ca de exemplu angajatorul tãu, acelei persoane;

3. Transfer de informaþii în afara Romaniei
Daca vreþi sã folosiþi produsele ºi serviciile noastre în strainãtate, informaþiile despre dumneavoastrã pot fi transferate în acea þarã. Site-ul nostru s-ar putea de asemenea sã se gãseascã pe servere din afara þãrii. Vã avertizãm cã protecþia datelor prin legi ale altor þãri decât România ar putea fi mai puþin cuprinzãtoare decât legislaþia acestei þãri.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table