+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ CURSURI
+ SERVICII
+ EDITURA
+ Cercetare
+ Home > >


  Termeni de utilizare
 
   

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. SERVICIILE PE CARE ACEST SITE LE FURNIZEAZĂ SUNT REZERVATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI SAU MINORILOR DE PESTE 14 ANI CARE AU CONSIMȚĂMÂNTUL PARINȚILOR DE A UTILIZA ACEST SITE WEB.

1. Definiții
Pentru scopul acestor termeni și condiții:

Cracking sau hacking înseamna trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.
Atacuri de tip "refuzul serviciului" (Denial of Service) înseamnă interferența cu Serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.
Serviciu ↓înseamnă furnizarea către client a accesului la date și informații transmise de IRECSON și furnizorii săi prin Internet, cu ajutorul acestui site, www.irecson.ro.
Mărci se referă la faptul că denumirea "IRECSON", oricum ar fi reprezentată, inclusiv reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale IRECSON sau ale oricăror companii asociate.
IRECSON se referă la Institutul Român de Cercetări Economico-Sociale și Sondaje – IRECSON.
2. Obligațiile IRECSON

2.1 IRECSON și furnizorii săi nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, comenzi neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul IRECSON, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. IRECSON și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:
a) serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
b) eventualele defecte vor fi corectate;
c) serviciul, sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprindeți pe baza respectivelor informații sau a serviciului.
2.2 În nici o circumstanță IRECSON nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui site web sau site-uri web în legatură cu acesta.
2.3 Răspunderea IRECSON (dacă aceasta este stabilită de către o instanță judecătorească sau un tribunal arbitral), în cazul vreunui act sau fapt rezultat în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii conform acestor termeni și condiții, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 100 de dolari SUA.

3. Utilizare Improprie și Răspunderi

3.1 Clientul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Clientul se obligă că:
a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web;
b) nu va permite vreunui terț (și nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de telecomunicații IRECSON pentru a transmite sau a recepționa material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natura obscena, amenințător, agresiv, defăimător;
c) nu va desfășura (și nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul "negarea serviciului". Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, civil și penal;
3.2 Clientul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze IRECSON în justiție cu privire la orice pretenție ridicată de către un tert, rezultată din utilizarea serviciului oferit de IRECSON și a Internetului de către client, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de IRECSON ca urmare a încălcării sau ignorării de către client a acestor termeni și condiții.

4. Securitate

4.1 Clientul ia la cunoștință că IRECSON nu poate controla și nu oferă nici un fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin rețeaua de Internet sau prin Serviciu.
4.2 Clientul ia la cunoștință că serviciile sunt disponibile prin Internet și deși IRECSON va face tot ce îi stă în putință pentru a menține securitatea informațiilor, nu poate garanta că informația pe care Clientul o primește sau o trimite folosind Serviciile va fi permanent în siguranță.

5. Conexiunea la alte Rețele sau Terțe Părți

5.1 Serviciul poate fi folosit de către Client pentru a afla diferite informații afișate de către IRECSON pe WEB, pentru a face legătura cu alte Rețele sau site-uri web din lume, iar Clientul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Clientul acceptă starea de fapt că IRECSON nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil și nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.
5.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau rețele este făcută numai pentru ajutorul Clientului și nu implică sprijinirea de către IRECSON a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Clientul accesează acele situri și folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.
5.3 IRECSON nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt acceptabile și disponibile în orice parte a României. Dacă Clientul accesează alt continut sau servicii de pe site-uri ale unor terți, IRECSON nu este responsabilă pentru respectarea de către client a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele țări.

6. Informații personale

6.1 Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că IRECSON are dreptul de a insera numele și alte informații cu privire la client, rezultate în urma utilizării serviciului de către client, într-o bază de date computerizată în urmatoarele scopuri:
a) pentru utilizarea acestor date de către IRECSON în scopuri de vânzări și marketing;
b) în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor sau fraudelor;

6.2 Scopurile în care IRECSON poate utiliza aceste informatii și persoanele cărora le poate fi oferite sunt tratate pe larg în Reguli de confidentialitate.

7. Generalități

7.1 Modificări ale acestor termeni și condiții: IRECSON poate modifica acești termeni și condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Clientului prin afisare pe site-ul web la www.irecson.ro. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Client dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.
7.2 Forța Majoră: IRECSON nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în acești termeni și condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente neprevăzute, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele sau a altor autorități competențe de care IRECSON nu este responsabil.
7.3 Jurisdicție: acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor părți spre care există link-uri) este controlat de către IRECSON. Prin accesarea acestui site, Clientul acceptă că acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile României, iar Clientul admite să se supună jurisdicției exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în Romania și de peste hotare. IRECSON nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara Romaniei. Dacă Clientul accesează acest site din afara Romaniei, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
7.4 Confidențialitate: IRECSON nu garantează că utilizarea de către Client a acestui site va fi confidențială. IRECSON nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Clientul sau o altă persoană ca rezultat al confidențialității cu privire la utilizarea de către Client a acestui site. Orice informație pe care Clientul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe părti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Clientul când folosește acest site web.Unele servicii pe care le accesează Clientul pe acest site îi permit să primească informații cu caracter personal.

8. Clientul acceptă să adere la acești termeni și condiții
Clientul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții.
În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți acest site.
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table