+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  13. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE  
 
   
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE
SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ - CPV 79212100-4 

 
Obiectul contractului: „Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

Scurta descriere a obiectului contractului :
Obiectul contractului constă în achiziția de servicii de audit financiar pentru implementarea și auditarea proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru  Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul, managementului in vederea eficientizarii procesului  de transfer tehnologic”, serviciile finalizandu-se cu 7 rapoarte intermediare si un raport final la incheierea proiectului.

Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

Procedura pentru efectuarea achiziției: procedură competitivă

Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro
  
Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data și ora limită pentru trimiterea ofertelor: 04.04.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data și ora pentru deschiderea ofertelor: 04.04.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului. 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table