+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  13. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE  
 
   
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE
SERVICII DE AUDITARE FINANCIARà- CPV 79212100-4 

 
Obiectul contractului: „Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

Scurta descriere a obiectului contractului :
Obiectul contractului constã în achiziþia de servicii de audit financiar pentru implementarea ºi auditarea proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru  Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul, managementului in vederea eficientizarii procesului  de transfer tehnologic”, serviciile finalizandu-se cu 7 rapoarte intermediare si un raport final la incheierea proiectului.

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: procedurã competitivã

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro
  
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 04.04.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 04.04.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului. 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table