+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  28. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII PENTRU EVENIMENTE
Data: 15.06.2011
 
   ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE
 SERVICII PENTRU EVENIMENTE
 
Obiectul contractului: Servicii de organizare de evenimente pentru anul I al proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332
Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de organizare evenimente de formare ºi informare desfãºurate pe durata primului an de proiect. Evenimentele constau in: 2 sesiuni de transfer de bune practici, 3 sesiuni de informare si o sesiune de formare. Serviciile constau in: asigurare rezervare cazare pentru lectorii /experti ce vor susþine sesiunile de formare, asigurare rezervare cazare pentru participanþii care au reºedinþa în alt oraº decât cel în care se deruleazã sesiunea de formare (de preferat în aceeaºi locaþie cu locaþia în care se deruleazã cursul), catering (masã prânz, masã searã, pauze cafea), locaþie eveniment (salã, suport IT, suport prezentare, Internet)
Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.
Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura competitiva
Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.   
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 27.06.2011, ora.12.00, la sediul achizitorului.
Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 27.06.2011, ora.14.00 la sediul achizitorului.CLARIFICARI :
 
 
I. Referitor la datele de desfasurare a evenimentelor facem urmatoarele precizari:
 
Evenimentele se vor desfasura dupa cum urmeaza :
1. Transfer de bune practici multiplicatori :
15-17/07/2011
22-24/07/2011
 2. Seminarii de informare
- Bucuresti : 7 octombrie 2011 si 25 noliembrie 2011
- Calarasi  11 noiembrie 2011
3. Sesiune de formare:
Bucuresti
15-16 oct 2011; 22-23 oct 2011; 29-30 oct 2011; 5-6 noi 2011; 12-13 noi 2011; 19-20 noi 2011
 
II.  La solicitarile de mai jos, am furnizat urmatoarele raspunsuri:
 
1. Care va fi aranjamentul pentru sala de conferinta ?
Raspuns:
Acestea sunt detalii care se vor stabili ulterior incheierii contractului cu unul dintre ofertanti. In principiu aranjament tip cinema  pentru seminariile de informare, iar pentru sesiunile de formare probabil gen sala de conferinte (cu scaune cu masuta).
 
2. La ce se refera suportul de prezentare ?
Raspuns:
Suportul de prezentare se refera la : internet, videoproiector, ecran de proiectie , flipchart, laptop
 
III. La urmatoarele solicitari, am furnizat urmatoarele raspunsuri:
 
1. Perioada si numarul exact de persoane care necesita cazare  la hotel in Bucuresti pentru fiecare eveniment
Raspuns: 
Sunt 3 puncte principale in specificatiile tehnice.
 
 La punctul 1 se doreste ofertarea a doua optiuni  de cazare respectiv Bucuresti sau Valea Prahovei intr-una din cele 3 statiuni ( Predeal, Sinaia, Busteni)
 
Pentru Bucuresti  25 persoane  x 2 sesiuni - locuri de cazare. Perioada de incepere imediat dupa semnarea contractului ( referitor la datele la care vor avea loc evenimentele s-a raspuns la punctul I).
Pentru Valea Prahovei   27  persoane x 2  sesiuni- locuri de cazare. Perioada de incepere imediat dupa semnarea contractului ( referitor la datele la care vor avea loc evenimentele s-a raspuns la punctul I).
Pentru participanti se doreste doar rezervare de locuri de cazare (plata acestora intrand in atributia achizitorului)
 
 Facem mentiunea ca in conformitate cu hotararea privind cheltuielile eligibile in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU, pentru cazare, unitatea hoteliera nu trebuie sa aiba mai mult de 3 stele iar tariful pentru cazare/zi cu mic dejun inclus trebuie sa fie de maxim 300 lei in regim de camera single.  
 
2. Certitudinea ca in orasul Calarasi aveti nevoie doar de sala de conferinta si catering, fara cazare
Raspuns:
Pentru Calarasi, nu se doreste  spatii de cazare ci doar sala si catering.
 
3. Posibilitatea ca in calitate de hotel participant din Bucuresti sa subcontractam un hotel din orasul Calarasi intrucat, in caietul de sarcini nu se permite divizarea pe loturi. 
 Raspuns:
In calitatea dumneavoastra de  prestator de servicii pentru evenimente puteti subcontracta inchirierea salii+ cateringul unui tert din zona respectiva. Factura dumneavoastra va fi catre noi pentru serviciile pentru care incheiem contract in conditiile si la calitatea celor stipulate in contract.
 
IV La solicitarile de mai jos, am furnizat urmatoarele raspunsuri:
 
 1.Referitor  la punctul 1 din specificatiile tehnice se doreste raspuns la urmatoarele intrebari:
 
- Se doreste ofertarea a doua optiuni de locatie: Bucuresti si Valea Prahovei?
Raspuns
Da, se doreste ofertarea a doua optiuni de locatie 
 
-   Cate nopti de cazare ?
Raspuns
3 nopti de cazare – duminica se termina sesiunea si multiplicatorii vor pleaca catre casa.    
Cazare: joi-vineri; vineri-sambata; sambata-duminica
 
2.Referitor  la punctul 2 din specificatiile tehnice se doreste raspuns la urmatoarea intrebare:
 
        - Necesita cazare  pentru 4 ore de seminar ?
       Raspuns:
      Nu, nu necesita cazare        
 
3.Referitor  la punctul 3 din specificatiile tehnice se doreste raspuns la urmatoarea intrebare:
 -  Cate persoane se vor caza in Bucuresti?
 
Raspuns
      Nu estimam sa avem cursanti din alte zone ale tarii, nu este necesara rezervarea de spatii de cazare.

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table