+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  30. ANUNÞ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIÞII “SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE PENTRU ANUL I AL PROIECTULUI FINANTAT PRIN CONTRACTUL POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
   


ANUNÞ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIÞII
“SERVICII DE ORGANIZARE DE EVENIMENTE PENTRU ANUL I AL PROIECTULUI FINANTAT PRIN CONTRACTUL POSDRU/92/3.1/S/61332”


 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti
 
2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA
 
4. Data semnarii contractului: 12.07.2011
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 4
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC GLOBAL COMMERCIUM  DEVELOPMENT SRL in asociere cu SC ACCENT TRAVEL &EVENTS SRL cu sediul in Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr.79, ap.2, sector 1
 
8. Obiectul contractului:  „Servicii pentru evenimente” , CPV 79952000-2

9. Pretul contractului :  49.980 lei, exclusiv TVA


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table