+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  44. Anunt publicitar privind achizitia de " SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE - CPV 79341000-6- Servicii de publicitate
 
   

 
 
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE”
 
CPV  79341000-6- Servicii de publicitate
 Obiectul contractului de achizitie: „Servicii de publicitate online in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

 
In atentia operatorilor economici interesati:
 

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania – STEPS”, proiect finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, ”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

 

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de  servicii de promovare online

 

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de servicii  anterior specificate  conform cerintelor tehnice de mai jos.

Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrării
Cant.
1
Servicii publicitate online, cu următoarele caracteristici minime:

-       Promovarea proiectului și evenimentelor derulate prin proiect (seminarii, cursuri) în mediul online, prin intermediul a min. 1 site, cunoscut la nivel național, accesat de potențiali membrii ai grupului țintă (angajați, antreprenori, persoane în poziții de conducere, persoane care doresc să inițieze o afacere)

-       Postarea unui banner/logo al proiectului pe perioada contractului, care să permită acces direct la site-ul proiectului

-       Publicarea de materiale (de tipul articole, comunicate de presă, etc.) referitoare la proiect/evenimente în proiect în mod periodic (2/saptamana)

-       Promovarea prin retelele sociale (cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc.).

1
 
Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI
 

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei , exclusiv TVA

 

Valoarea contractului si pretul produselor ofertate vor ramane nemodificate pe toata perioada de derulare a contractului, respectiv pana la data de 30.11.2011.

 


Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Oferta va fi valabila pana la data de  04.11.2011

 

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Oferta va fi depusa pana la data de 04.10.2011 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.

 
 
 
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table