+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  47.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „PACHETE SOFTWARE”
 
   

 
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „PACHETE SOFTWARE”

 
Lot 1-

Pachete software pentru server de comunicaþii

48219700-3
Lot 2-

Pachete software de comunicaþii ºi multimedia

48500000-3
Lot 3-
Pachete software de prelucrare a imaginilor
48328000-3
Lot 4-

Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagisticã, planificare ºi productivitate

48300000-1
Lot 5-

Pachete software pentru gestionarea proiectelor

48331000-7
Obiectul contractului: Pachete software cu licenta in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531

In atentia operatorilor economici interesati:
 

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 

Pentru derularea activitatilor si implementarea  proiectului este necesara achizitia de pachete software.

 

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de  pachete software, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos.

Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii

Cant.
 
Lotul 1 Pachete software pentru server de comunicaþii
1
 

Software tip stream server cu urmatoarele specificatii:

-sa transmita continut media, streamware catre multiple platforme

- streaming dinamic

- Disk Management avansat pentru HTTP

 - Suport pentru dispozitive mobile

 - HDS formatul de fiºier de sprijin pentru Flash Player

 - HD video streaming
 - H.264/AAC codec sprijin
 - HTTP origine servicii
 - Criptare in timp real pentru RTMP (RTMPe)
 - Trafic de detectare a benzii

 - HLS formatul de fiºier pentru iOS

 
 

Lotul 2 Pachete software de comunicaþii ºi multimedia, din care :

2
 
Pachetul nr. 1
1
 
Specificatii:
- Lucrãri în timp real

 - Raþionalizarea de producþie cu un vorbitor nativ de fiºier pe bazã de flux de lucru

 - Sprijin de format mare

-  Integrarea fluxului de lucru

-  Flux de lucru metadate end-to-end

 - Metadate bazate pe flux de lucru eficient

 - captura video si editare

- Gestionarea de proiecte, secvenþe, clipuri ºi eficient

 - Gain control precis

 - servicii integrate on-line
 
 
Pachetul nr. 2
1
 
Specificatii:

- Animarea ºi compozite flexibil în 2D ºi 3D

 - Crearea ºi anima graficã vectorialã ºi de text

 - Efecte vizuale extinse

 - Fluid cheie, masca, rotoscope, vopsea ºi compozite

 - Control de miºcare ºi de cadre cheie
 - Lucrul cu culoare neexploatate
- Lucrãri cu 32-biþi audio

 - Rezultate profesionale pentru fiecare tip de mass-media

- Paint ºi clona cu perii vector nedistructive

 
 

Lotul 3- Pachete software de prelucrare a imaginilor, din care :

2
 
Pachetul nr. 1
1
 
Specificatii:

-  Tehnici avansate de editare 3D

 - Editare ºi îmbunãtãþire a imaginilor

 - Set de instrumente de desen
 - Caracteristicile avansate de compunere

 - Lucrul cu instrumente de fotografie de stat-of-the-art

 - Culoare de control ºi de ton Crearea pentru video ºi de animaþie

 
 
 

Pachetul nr. 2

1
 
Specificatii:

- Animarea ºi compozite flexibil în 2D ºi 3D

 - Crearea ºi anima graficã vectorialã ºi de text

 - Efecte vizuale extinse
 
 

Lot 4 Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagisticã, planificare ºi productivitate

10
 

Suita de aplicatii integrate pentru statii de lucru si laptopuri cu urmatoarele caracteristici:

-instrument de redactare si creare de documente care sa permita stocarea, editarea si partajarea lucrarilor si

prin WEB;

- instrument de calcul tabelar si analiza date financiare cu posibilitatea publicarii datelor on-line pentru a fi

accesate si partajate prin reteaua WEB;

- instrument pentru crearea prezentarilor dinamice cu expunerea lor atat local cat si on-line;

- instrument de organizare a informatiilor si notelor cu posibilitate de publicare si partajare a acestora on-line;

- instrument de gestionare a mesajelor de posta electronica, lista de contacte, calendare, etc

 
 

Lot 5- Pachete software pentru gestionarea proiectelor

4
 

- Instrument de gestiune a proiectelor, ce permite reprezentari grafice privind situatia actuala sau istoricul desfasurarii activitatilor, costurile implicate, profilul resurselor, structura proiectului, incadrarea in buget de-a lungul fiecarei faze de executie, posibilitati de lucru in echipa, posibilitatea importarii sau folosirii datelor dintr-un numar foarte mare de aplicatii externe, accesoriu de tip help, instrumente de optimizare a desfasurarii proiectului

 

Garantie min. 1 an

 

Termen de livrare:  in maxim  5 zile lucratoare de la data lansarii comenzii de catre achizitor,  intr-o singura transa.

 
Transportul : inclus
 
Documente care stau la baza achizitiei:

-          Facturã ;

-          Certificat de garantie;

-          Proces verbal de receptie a produselor.

 
 


Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 17.11.2011


Documentaþia pentru ofertanþi
: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Oferta va fi depusa pana la data de 17.10.2011 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table