+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  48. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIIServicii de realizare materiale publicitare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
 
   

 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de realizare materiale publicitare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,                    str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

 

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

 

4. Data semnarii contractului: 16.09.2011

 

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

 

6. Numarul de oferte primite : 3

 

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC IMEDIA ADVERTISING CO SRL cu sediul in Bucuresti, str.Ghe.Pop de Basesti nr.57, sector 2

 
8. Obiectul contractului:  „Materiale publicitare” , CPV 22462000-6  
 
9. Pretul contractului : 29.868,5 lei,  exclusiv TVA
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table