+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  57.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de catering pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 

“Servicii de catering pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA

4. Data semnarii contractului: 12,15,16,27.09.2011

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite :

Lotul 1  -1
Lotul 2  -1
Lotul 3  -1        
Lotul 4  -2
Lotul 5  -1
Lotul 6  -2
Lotul 7  -1

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:

Lotul 1  - SC PROFINSOLV SRL Calarasi

Lotul 2  - SC DAVID & PAUL SRL Tirgu Mures

Lotul 3  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti     

Lotul 4  - SC ORIZONT SRL Iasi

Lotul 5  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti

Lotul 6  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti

Lotul 7  -SC SHOP GSM SRL, BEST WESTERN HOTEL ROGGE Resita

8. Obiectul contractului:  „CPV 55520000-1 “Servicii de catering”

9. Pretul contractului : 

Lotul 1  - 16548,39 exclusiv TVA
Lotul 2  - 28000,00 exclusiv TVA
Lotul 3  - 20878,00 exclusiv TVA
Lotul 4  - 24241,7 exclusiv TVA
Lotul 5  - 19018,00 exclusiv TVA
Lotul 6  - 18576,00 exclusivTVA
Lotul 7  - 24246,77 exclusiv TVA
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table