+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  62. ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII PRIVIND ACHIZITA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU ANUL II DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI FINANTAT PRIN CONTRACTUL POSDRU/92/3.1/S/61332
 
   

 
 

ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII
PRIVIND ACHIZITA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE PENTRU ANUL II DE IMPLEMENTARE  A PROIECTULUI FINANTAT PRIN CONTRACTUL POSDRU/92/3.1/S/61332


1. Referinta: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania–STEPS”. Proiectul este finantat din urmatoarele surse: Contributie publica nationala – 6%, Contributie comunitara - FSE – 94%. Cofinantarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii intreprinzator”.

2. Programul: „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3. Numãrul ºi data publicãrii anunþului publicitar privind achizitia: 59/08.12.2011

4. Autoritatea contractanta: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

5. Motivul anularii procedurii : toate ofertele depuse au fost neconforme
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table