+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  67.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE INCHIRIERE SALA PENTRU CURSURI
 
   

 

ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE
SERVICII DE INCHIRIERE SALA PENTRU CURSURI

Obiectul contractului: “Servicii de inchiriere sala pentru cursuri”

Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de inchiriere sala ce va dispune de dotarile necesare si suportul tehnic pentru desfasurarea in conditii optime a cursurilor, conform specificatiilor tehnice de mai jos.

Specificatii tehnice :
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
1

Servicii de inchiriere sala pentru cursuri  desfasurate in Bucuresti in perioda februarie – octombrie 2012.

 

Cursurile se vor desfasura in cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul, managementului in vederea eficientizarii procesului  de transfer tehnologic”

 

Cursurile se vor desfasura, de regula, in weekend (vineri, sambata, duminica).

 

Numarul de zile  pentru care se solicita sala : 84

Tipuri de curs : 9

Durata cursuri:
Tip 1 – 6 zile (2 sesiuni)
Tip 4 –11 zile (2 sesiuni)
Tip 7– 6 zile
Tip 2 – 9 zile/
Tip 5 - 6 zile
Tip 8 – 6 zile
Tip 3 – 6 zile
Tip 6– 6 zile
Tip 9 – 6 zile
 

Nr. total sesiuni de formare: 11

 

In cadrul fiecarului tip de curs timpul alocat zilnic activitatii de formare este de:

Tipul:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - 8 ore /zi

Tipul: 4 – 4 ore /zi

 

Sala va fi suficient de spatioasa pentru a gazdui un numar de 15 cursanti +  max. 3 lectori.

 

Imobilul in care este amplasata sala pentru cursuri, va fi situat  intr-o locatie ultracentrala sau centrala, accesibila cu mijloacele de transport in comun.

 

Sala va fi dotata cu facilitatile necesare desfasurarii acestui tip de activitate, respectiv:

  • mobilier: scaune cu masuta/mese individuale/comune, scaune, birou/masa lector, birou/masa personal administrativ, cuier/e haine;
  • flipchart/tabla/whiteboard;
  • permanent marker/whiteboard marker;
  • laptop;
  • videoproiector si ecran de proiectie;
  • internet;
  • instalatie de climatizare.
  • sala nu trebuie sa dispuna de stalpi de sustinere, pereti despartitori sau alte elemente arhitecturale ce ar putea impiedica vizibilitatea persoanelor aflate in sala;
  • sala trebuie sa fie izolata fonica, astfel incat participantii sa nu fi deranjati de alte activitatii ce au loc in imobilul in care este amplasata sala

Serviciile vor include, de asemenea, asigurarea unui zone/spatiu in care se poate servi masa tip bufet suedez si cofee break. 

 

Sala va fi iluminata natural si artificial si va fi suficient de mare incat sa asigure aranjarea mobilierului in cel putin doua modalitati: teatru si  in „U”.

 

Pe toata durata desfasurarii cursurilor nu se va modifica locatia spatiului sau sala in care se va desfasura aceasta activitate.

 
1
 

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 19.01.2012 ora.12.00, la sediul achizitorului sau prin modalitatile descrise in documentatia pentru ofertanti.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table