+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  68. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA”
 
   

 

ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA”
Obiectul contractului: Imprimanta multifunctionala

In atentia operatorilor economici interesati:

 

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  unei imprimante multifunctionale.

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei unui imprimante multifunctionale, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos.

Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):

 
Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii

Cant.
1
  Format: A4
  Functii: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax
  Tehnologie: Laser, monocrom
  Duplex: Da
  Interfata: USB, Retea
 
  Memorie instalata:   min 128 MB
  Performante copiere:
  Viteza de copiere/imprimare : min 25 ppm
  Rezolutie: minim 600x600 dpi
 
  Performante scanner:
  Rezolutie digital: min 1200x1200 dpi
  Rezolutie optic: 600x600 dpi
 
  Performante fax:
  Viteza transmisie: 33.6 Kbps
 
  Garantie : minim 12 luni
 
  Modalitate livrare: la sediul achizitorului
 

  Termen de livrare:  maxim 5 zile lucratoare de la data lansarii comenzii ferme de catre achizitor

 
  Transportul : inclus
 

  Documente care stau la baza achizitiei:

    - Facturã ;

    - Certificat de garantie;

    - Proces verbal de receptie a produsului.

1
 


Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 27.02.2012


Documentaþia pentru ofertanþi
: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Oferta va fi depusa pana la data de 25.01.2012 ora 13.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table