+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  69. Servicii integrate de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
 
   

 

ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE

 SERVICII INTEGRATE DE CAZARE SI MASA

 
 
 

Obiectul contractului: Servicii integrate de cazare si  masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531

 
 

Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531.

Achizitia  se va realiza pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est; Lotul 2-Regiunea Sud-Vest; Lotul 3-Regiunea Vest; Lotul 4-Regiunea Nord-Vest.

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi .

 

Surse de finantare: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 
Procedura pentru efectuarea achizitiei: Procedura competitiva
 
Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut
 

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceza, nr.68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

 

Documentatia pentru ofertanti: se poate ridica, in baza unei solicitari scrise in intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Franceza, nr. 68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

 

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va invitam sa ne contactati la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro

 

Data si ora limita pentru trimiterea ofertelor: 13.02.2012, ora.10.00, la sediul achizitorului.

 
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 13.02.2012, ora.12.00 la sediul achizitorului.


CLARIFICARI

Intrebare nr.1 : Referitor la achizitia Dvs."Servicii de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531. " din data de 13.02.2012, va rugam sa ne precizati cum se completeaza formularele in cazul in care se participa la toate loturile: pentru fiecare lot in parte sau doar o singura data

Raspuns nr.1 : Se fac oferte separate, pentru fiecare lot in parte. Acestea vor fi puse intr-acelasi container. Documentele de calificare, indiferent de numarul de loturi la care participati, se pun intr-un singur exemplar

Intrebare nr.2 : Referitor la achizitia Dvs."Servicii de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531. " din data de 13.02.2012, va rugam sa ne precizati din cati membrii este compusa echipa de proiiect si lectori.

Raspuns nr.2 : Numarul estimat al membrilor echipei si lectorilor este de 5 persoane.

Intrebare nr.3 :Serviciile de masa pentru licitatia Servicii integrate de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531 sunt in sistem bufet suedez sau meniu la farfurie? Micul dejun se doreste in sistem bufet suedez?

Raspuns nr.3 : Serviciile de masa vor fi asigurate in restaurantul unitatii hoteliere in regim a la carte. In ceea ce priveste modul de servire a micului dejun, inclus in servicile de cazare, tine de politica unitatii  hoteliere, achizitorul neavand cerinte speciale privind modul de servire al acestuia.

Intrebare nr.4 : Daca se oferteaza pentru toate cele 4 loturi, doriti ca documentatia sa fie depusa in plicuri separate aferente fiecarui lot, sau se poate pune in acelasi plic?

Raspuns nr.4 : Documentele de calificare se pun intr-un singur exemplar intr-un plic separat iar ofertele pentru fiecare lot in plicuri distincte.
Ex : Plic distinct - Oferta lot 1 va cuprinde un plic cu oferta tehnica si un plic cu oferta financiara aferente lotului 1, modul de prezentare se repeta la fiecare lot ofertat.

.
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table