+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  77.Servicii integrate de cazare si masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
 
   

 

ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE
 SERVICII INTEGRATE DE CAZARE SI MASA
 
 
 

Obiectul contractului: Servicii integrate de cazare si  masa pentru participanti la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531

 
Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531.

Achizitia  se va realiza pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est; Lotul 2-Regiunea Sud-Vest; Lotul 3-Regiunea Vest; Lotul 4-Regiunea Nord-Vest.

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi .

Surse de finantare: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 
Procedura pentru efectuarea achizitiei: Procedura competitiva

Criteriul aplicat:pretul cel mai scazut în conditiile respectarii cerinyelor de ordin tehnic din documentatia pentru ofertanti

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceza, nr.68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentatia pentru ofertanti: se poate ridica, in baza unei solicitari scrise in intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Franceza, nr. 68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

 

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va invitam sa ne contactati la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro

 
Data si ora limita pentru trimiterea ofertelor: 05.03.2012, ora.11.00, la sediul achizitorului.
 
Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 05.03.2012, ora.12.00 la sediul achizitorului.


CLARIFICARI:

Intrebarea 1: Referitor la experienta similara, este obligatorie prezentarea unui singur contract/proces verbal de receptie care sa confirme prestarea de servicii in valoare de cel putin 125.000 lei sau putem sa prezentam 2 contracte a caror valori insumate depasesc aceasta suma?

Raspuns 1: Se solicita ca experienta similara derularea cel putin a unui contract de valoarea solicitata, si nu mai multe contracte care prin insumare ajung la valoarea respectiva.


Intrebarea 2: In cazul in care nu se pot prezenta 2 contracte a caror valori insumate depasesc 125.000 lei si la data depunerii ofertei vom avea incheiat un contract ce aceasta valoare dar care urmeaza a fi derulat in perioada martie-mai 2012, poate fi acceptat ca dovada a experientei similare?

Raspuns 2: Pentru contractul pe care intentionati sa il semnati anterior procedurii si urmeaza sa il derulati in perioada martie-mai 2012 acesta nu poate constitui experienta similara intrucat la momentul derularii procedurii de achizitie acesta va reprezenta doar un angajament asumat si nu indeplinit/finalizat.

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table