+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  79.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE „Servicii de publicitate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE”
 
CPV  79341000-6- Servicii de publicitateObiectul contractului de achizitie: „Servicii de publicitate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

In atentia operatorilor economici interesati:
 

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania – STEPS”, proiect finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, ”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

 

Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de  servicii de publicitate.

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de servicii  anterior specificate  conform cerintelor tehnice de mai jos.

 

Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii
Cant.
1

Servicii de publicitate a proiectului ºi evenimentelor derulate prin proiect (seminarii, cursuri) în mediul online, prin intermediul unui site, cu urmãtoarele caracteristici minime:

-     Acoperire naþionalã

-     Accesat de potenþiali membrii ai grupului þintã ai proiectului: angajaþi, antreprenori, persoane în poziþii de conducere, persoane care doresc sã iniþieze o afacere

-     Newsletter sãptãmânal sau bilunar sau lunar distribuit unei liste de abonaþi la nivel naþional

-     Postarea unui banner al proiectului pe perioada contractului, care sã permitã acces direct la site-ul proiectului

-     Publicarea de materiale (de tipul articole, anunþuri, advertoriale, comunicate de presã, etc.) referitoare la proiect/evenimente în proiect în mod periodic (min. 2 materiale /sãptãmânã)

-     Promovarea prin reþelele sociale, cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc.

1
2

Servicii de publicitate (anunþuri publicitare) a evenimentelor derulate prin proiect în:

-       Min. 1 cotidian generalist ºi/sau cu profil economico-financiar, cu apariþie în format print (cu apariþie cel puþin în oraºul în care se deruleazã evenimentul), cu tiraj de min. 3000 exemplare;

sau

-       Min. 1 cotidian naþional cu apariþie în format print, cu un tiraj vândut pe plan local (cel puþin în oraºul în care are loc evenimentul) de min. 3000 exemplare.

Detalii privind formatul anunþurilor publicitare:

-       Format: 9 x12 cm
-       Grafica si fonturi: alb-negru

Detalii privind evenimentele prevãzute în anul II de proiect:

-       Regiunea Nord-Est:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Vaslui, Piatra-Neamþ

-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Sud-Est:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Constanþa, Tulcea

-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Sud Muntenia:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Târgoviºte, Piteºti

-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Sud-Vest:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Craiova, Târgu-Jiu

-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Vest:
-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Arad, Deva
-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Nord-Vest:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare

-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
-       Regiunea Centru:

-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Braºov, Sibiu, Alba-Iulia

-       Nr. max. anunþuri publicate: 20
-       Regiunea Bucureºti-Ilfov:
-       Oraºe în care se desfãºoarã evenimentele: Bucureºti
-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
1

 
Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Pretul ofertei va fi exprimat in lei , exclusiv TVA

Valoarea contractului si pretul serviciilor ofertate vor ramane nemodificate pe toata perioada de derulare a contractului, respectiv pana la data de 30.11.2012.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Oferta va fi valabila pana la data de  03.05.2012

 

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Oferta va fi depusa pana la data de 03.04.2012 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table