+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  104.ANUNȚ PUBLICITAR PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE ȘI MASĂ
 
   

 

ANUNȚ PUBLICITAR
PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE ȘI MASĂ
 
Obiectul contractului: Servicii integrate de cazare și masă
Achiziția se va desfășura pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est, orașul Iași; Lotul 2- Regiunea Sud-Vest, orașul Craiova; Lotul 3 - Regiunea Vest, orașul Timișoara; Lotul 4 - Regiunea Nord-Vest, orașul Cluj-Napoca.
Denumirea contractului: Servicii integrate de cazare si  masa pentru participanții la cursurile desfășurate în cadrul proiectului finanțat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”, este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 15%, Contribuție comunitară – FSE – 85%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.
 
Tipul contractului: de prestări servicii
Durata contractului:  de la data semnării până la data de 30.06.2013
Valoarea estimată a contractelor: Lot 1-130.860 lei; Lot 2-65.430 lei; Lot 3-32.715 lei; Lot 4-163.575 lei.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
 
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro, persoana de contact Agachi Dumitra, email: mona.agachi@irecson.ro,
 
Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra,  sau apasati aici.
 
Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.12.2012, ora.10.00, la sediul achizitorului.
Data și ora ședinței de deschidere: 19.12.2012, ora.11.00, la sediul achizitorului.

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table