+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  104.ANUNÞ PUBLICITAR PENTRU ACHIZIÞIA DE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE ªI MASÃ
 
   

 

ANUNÞ PUBLICITAR
PENTRU ACHIZIÞIA DE SERVICII INTEGRATE DE CAZARE ªI MASÃ
 
Obiectul contractului: Servicii integrate de cazare ºi masã
Achiziþia se va desfãºura pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est, oraºul Iaºi; Lotul 2- Regiunea Sud-Vest, oraºul Craiova; Lotul 3 - Regiunea Vest, oraºul Timiºoara; Lotul 4 - Regiunea Nord-Vest, oraºul Cluj-Napoca.
Denumirea contractului: Servicii integrate de cazare si  masa pentru participanþii la cursurile desfãºurate în cadrul proiectului finanþat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
Tipul contractului: de prestãri servicii
Durata contractului:  de la data semnãrii pânã la data de 30.06.2013
Valoarea estimatã a contractelor: Lot 1-130.860 lei; Lot 2-65.430 lei; Lot 3-32.715 lei; Lot 4-163.575 lei.
Criteriul de atribuire: preþul cel mai scãzut.
 
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, România, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro, persoana de contact Agachi Dumitra, email: mona.agachi@irecson.ro,
 
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra,  sau apasati aici.
 
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data ºi ora limitã pentru depunerea ofertelor: 19.12.2012, ora.10.00, la sediul achizitorului.
Data ºi ora ºedinþei de deschidere: 19.12.2012, ora.11.00, la sediul achizitorului.

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table