+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  110.ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE
 
   

 
 
 
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE ONLINE”
 
CPV  79341000-6- Servicii de publicitate
 


Obiectul contractului de achizitie: „Servicii de publicitate online pentru anul III de  implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania – STEPS”, proiect finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, ”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de  servicii de publicitate online
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de servicii  anterior specificate  conform cerintelor tehnice de mai jos.
Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrării
Cant.
1
Servicii de publicitate a proiectului și evenimentelor derulate prin proiect (seminarii, cursuri) în mediul online, prin intermediul unui site, cu următoarele caracteristici minime:
-     Acoperire națională
-     Accesat de potențiali membrii ai grupului țintă ai proiectului: angajați, antreprenori, persoane în poziții de conducere, persoane care doresc să inițieze o afacere
-     Newsletter săptămânal, bilunar sau lunar distribuit unei liste de abonați la nivel național
-     Postarea unui banner al proiectului pe perioada contractului, care să permită acces direct la site-ul proiectului
-       Publicarea de materiale (de tipul articole, anunțuri, advertoriale, comunicate de presă, etc.) referitoare la proiect/evenimente în proiect în mod periodic (min. 4 materiale /lună
1
 
Tipul procedurii: atribuire directa
 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut in conditiile respectarii cerintelor tehnice.
 
 
Pretul ofertei va fi exprimat in lei , exclusiv TVA.
 
Valoarea contractului si pretul serviciilor ofertate vor ramane nemodificate pe toata perioada de derulare a contractului, respectiv pana la data de 30.11.2013.
 

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Oferta va fi valabila pana la data de  22.04.2013
 
Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 20.03.2013 ora 10.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 
 
 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table