+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  111. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII Consumabile echipamente birotica si periferice IT
 
   

 

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
“Consumabile echipamente birotica si periferice IT”


1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : Procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, conform ordinul 1050/29.10.2012, emis de Ministerul Afacerilor Europene si publicat in Monitorul Oficial nr-776/16.11.2012

4. Data semnarii contractului: 01.02.2013

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 2

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC PRODUCTON SRL, cu sediul in . Dr. Clunet nr. 9, sector 5, Bucuresti

8. Obiectul contractului: Toner pentru imprimantele laser/faxuri-30125110-5; Cartuºe de cernealã-30192113-6; Toner pentru fotocopiatoare-30125120-8;Kituri pentru cuptor (fuser)- 30124200-6

9. Pretul contractului : 26.163,50 lei, exclusiv TVA

  
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table