+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  113. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare ºi consultanþã) pentru anul III de implementare a proiectului finanþat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332
 
   

 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
“Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare ºi consultanþã) pentru anul III de implementare a proiectului finanþat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”


1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : Procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, conform ordinul 1050/29.10.2012, emis de Ministerul Afacerilor Europene si publicat in Monitorul Oficial nr-776/16.11.2012

4. Data semnarii contractului: 10-14.01.2013

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite:
Lotul 1 -3
Lotul 2 -3
Lotul 3 -3
Lotul 4 -3
Lotul 5 -3
Lotul 6 -3
Lotul 7 -3
Lotul 8 -4

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 2 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 3 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 4 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 5 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 6 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 7 - SC DAL TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 8 - SC LEV OR IMPEX SRL Bucuresti


8. Obiectul contractului: CPV: 79952000-2 - „Serviciipentru evenimente” si CPV 55520000-1 “Servicii de catering”


9. Pretul contractului :

Lotul 1 - 52.806,00 lei exclusiv TVA
Lotul 2 - 59.661,00 lei exclusiv TVA
Lotul 3 - 54.551,36 lei exclusiv TVA
Lotul 4 - 56.661,00 lei exclusiv TVA
Lotul 5 - 52.975,00 lei exclusiv TVA
Lotul 6 - 53.784,57 lei exclusiv TVA
Lotul 7 - 55.944,24 lei exclusiv TVA
Lotul 8 - 32.562,92 lei exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table