+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
- Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Evenimente CIT - IRECSON


  Scoala de toamna
 
   

Pe linia creºterii calitãþii serviciilor oferite de Centrele de Informare Tehnologicã, Centrele de Transfer Tehnologic ºi Incubatoarele de afaceri, IMM-urilor ºi altor instituþii ºi agenþi economici, CIT-IRECSON a organizat împreunã cu Institutul Român de Cercetãri în Evaluare – IROVAL, ªcoala de toamnã în domeniul inovãrii ºi transferului tehnologic cu tema ”Evaluarea întreprinderii”.

Cursurile au avut loc în perioada 10 – 16 septembrie 2007 la Gura Humorului, judeþul Suceava ºi s-au adresat entitãþilor infrastructurii de inovare ºi transfer tehnologic înfiinþate cu sprijinul ANCS. La eveniment au participat reprezentanþii a 24 entitãþi din cadrul RENITT.
Cursurile au fost bazate pe tehnici interactive, iar expunerea conþinutului teoretic a fost insotitã de realizarea unor aplicaþii ºi studii de caz. Cursurile se vor finaliza printr-un examen susþinut cu reprezentanþii IROVAL ºi ANEVAR, absolvenþii examenului urmând a deveni membri ANEVAR ºi practicieni ai meseriei de evaluatori de întreprinderi cu specializare în „evaluarea activelor intangibile”.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table