+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  INNOINDEX
 
   

Denumire proiect:
   INNOINDEX – Model ºi program informatic pentru determinarea gradului de inovare a IMM-urilor

Program de finanþare:
   Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare 

Nr. referinþã:
   91-002/2007

Perioadã de desfãºurare:
   Octombrie 2007 – Septembrie 2010 

Parteneri:
   1. Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje – IRECSON, Bucureºti – Coordonator
   2. S.C. CORNERSOFT TECH S.R.L., Bucureºti
   3. Universitatea Politehnicã din Bucureºti – Centrul de Electronicã Tehnologicã ºi Tehnici de Interconectare, Incubatorul Tehnologic   ºi de Afaceri – UPB-CETTI ITA, Bucureºti
   4. Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maºini ºi Instalaþii Destinate Agriculturii ºi Industriei Alimentare (Incubatorul Tehnologic ºi de Afaceri) – INMA ITA, Bucureºti
   5. Academia de Studii Economice Bucureºti – ASE, Bucureºti
   6. Institutul de Proiectãri pentru Automatizãri (Incubatorul Tehnologic ºi de Afaceri) – IPA, Bucureºti
   7. Asociaþia Românã de Transfer Tehnologic ºi Inovare – AROTT, Craiova 

Obiectiv general: realizarea unui model de determinare a gradului de inovare la nivelul unui IMM (în special inovativ) ºi a unui sistem software prin care sã se poatã analiza viabilitatea unui IMM inovativ prin prisma gradului de inovare.

 Obiective specifice:
   1. elaborarea modelului conceptual: stabilirea metodologiei de determinare a componentelor inovãrii; stabilirea metodologiei de identificare ºi stabilire a criteriilor de evaluare asociate componentelor inovãrii; stabilirea metodologiei de identificare ºi stabilire a indicatorilor asociaþi criteriilor de evaluare; stabilirea metodologiei de relaþionare a influenþei componentelor inovãrii asupra componentelor economice (indicatorilor economici)
   2. elaborarea unui standard ocupaþional pentru managerul de inovare
   3. realizarea unui program informatic (software) asociat modelului
   4. realizarea unui portal pentru asistenþã on-line a IMM-urilor inovative (acesta va funcþiona gratuit cu o variantã simplificatã a modelului ºi a programului informatic ºi va genera informaþii orientative)
   5. elaborarea unui set de instrucþiuni ºi recomandãri pentru îmbunãtãþirea “situaþiei” IMM-ului inovativ în funcþie de gradul de îndeplinire a criteriilor asociate
   6. promovarea “instrumentului”, prin intermediul camerelor de comerþ ºi industrie, la nivelul operatorilor economici

Grup þintã:
   - sectorul IMM
   - infrastructura de inovare ºi transfer tehnologic aflatã sub coordonarea ANCS
   - studenþi, masteranzi ºi doctoranzi cu specializarea în domeniu

Activitãþi:
   1. Stabilirea cadrului conceptual pentru determinarea gradului de inovare]
   2. Elaborarea modelului de determinare a gradului de inovare
   3. Realizarea sistemului integrat pentru determinarea gradului de inovare la nivelul IMM-urilor
   4. Validarea modelului de determinare a gradului de inovare a IMM-urilor inovative

Rezultate:
   - model pentru determinarea gradului de inovare la nivelul IMM-urilor inovative
   - metode de investigare, analizã ºi validare a modelului care face obiectul prezentului proiect;
   - aplicaþie software asociatã modelului;
   - portal tip “help-desk” pentru IMM-uri;
   - standard ocupaþional;
   - manual dedicat antreprenoriatului pentru IMM-urile inovative.
   - studii, lucrãri, articole, comunicãri.

Buget proiect:
   2.198.321 RON (din care grant: 2.000.000 RON)

Website: www.innoindex.ro
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table