+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
Cercetare

+ RAPOARTE
+ Referinte
- Proiecte
+ Home > Cercetare > Proiecte


  Corupþia ºi calitatea serviciilor din sectorul public
 
   

Proiect:
   Corupþia ºi calitatea serviciilor din sectorul public în perspectiva integrãrii europene

Program de finanþare:
   CERES

Nr. referinþã:
   CEX 05-D8-65/11.10.200

Perioadã de desfãºurare:
   2005-2007

Parteneri:
   • ASE (Coordonator proiect)
   • IRECSON 

Obiectiv general: Elaborarea unui sistem de indicatori pentru caracterizarea corupþiei la nivel înalt ºi descentralizãrii serviciilor publice în contextul integrãrii europene

Grup þintã:
   1. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici
   2. Administraþia publicã localã
   3. Instituþiile de învãþãmânt superior
   4. Conducerea serviciului public la nivelul cãruia se va desfãºura faza pilot
   5. Membrii Reþelei de multiplicatori de informaþie europeanã de la nivelul autoritãþilor locale
   6. Mass media

Activitãþi:
   • Dezvoltarea unui sistem adecvat de indicatori pentru mãsurarea nivelului corupþiei ºi a unei metodologii aferente
   • Dezvoltarea unei metodologii de mãsurare a impactului corupþiei ºi a descentralizãrii asupra serviciilor publice
   • Stabilirea unui mecanism eficient de implementare a descentralizãrii

Rezultate:
   • Set general de indicatori pentru mãsurarea corupþiei din administraþia publicã din România
   • Metodologie adecvatã implementãrii setului de indicatori stabiliþi
   • Sintezã privind cercetarea pe plan internaþional a evaluãrii impactului corupþiei asupra serviciilor publice    • Sintezã privind cercetarea pe plan internaþional a evaluãrii impactului descentralizãrii asupra furnizãrii ºi calitãþii serviciilor publice
   • Sintezã privind stadiul descentralizãrii în România ºi tendinþe pe plan mondial

Buget proiect:
   330.000 RON
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table